Struktur

Menyene


TRINN
Nettressursen er delt i to. Det er én del for 1. til 4. trinn og én for 5. til 10. trinn. Når du kommer inn i nettressursen, må du først velge mellom disse to aldersinndelingene. Hovedforskjellen er at vi i 5–10-modulen bruker mindre skrift, og at vi i større grad forutsetter at elevene kan lese.

meny_trinn.jpg

TEMA
Når du har valgt trinn, kommer du inn i temamenyen. Nettressursen har ti temaer pluss en ABC-uttaledel. Til sammen vil du dekke svært mange av de grunnleggende begrepene og språkstrukturene i det norske språket ved å arbeide i nettressursen.

meny_tema.jpg

NIVÅ
Når du har valgt tema, må du velge mellom nivå 1 og nivå 2. Dette er nivåinndelingen Læreplan i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige bruker. Eleven vil ha en naturlig progresjon gjennom å starte med å lytte og gjenkjenne, fortsette med å velge riktige ord, skrive etter mønster og skrive etter lyd. Til slutt vil eleven utfordres til fri skriving.

meny_nivaa.jpg

OPPGAVE
Hvert nivå har mange oppgaver, og hver oppgave består av tre–seks sider.

meny_oppgave.jpg

BRØDSMULESTI
Du kan hele tiden følge med på hvor du er i strukturen ved å holde øye med «brødsmulestien» til høyre for logoen. Aktuelt skjermbilde navngis i tekst, mens du kan holde musepekeren over brødsmulene for å se hvilke andre veivalg du har tatt i navigeringen.

broedsmulesti.jpg

Ikonoversiktikonoversikt.jpg


Dette læremiddelet er laget med støtte fra Utdanningsdirektoratet | Cookies