Hva finner du hvor?

Innholdsfortegnelse

Bokmål, klasse 1 – 4. 2

FAMILIE. 2

SKOLEN.. 10

ÅRSTIDER. 20

KROPP. 30

KLÆR. 40

MAT. 49

BOLIG.. 59

NATUR. 68

FRITID OG FØLELSER. 75

TRANSPORT. 82

ABC. 90

Bokmål, klasse 5 – 10. 97

FAMILIE. 97

SKOLEN.. 106

ÅRSTIDER. 117

KROPP. 128

KLÆR. 138

MAT. 148

BOLIG.. 156

NATUR. 165

FRITID OG FØLELSER. 172

TRANSPORT. 179

ABC. 188


Tema 1 FAMILIE, 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Interaktivt bilde med lyd.

jeg | broren | søstera | mora | faren | lillebroren

2

Bilde med lyd

heter

setning

3

Bilde med lyd

Jeg er xx år.

setning

4

Bilde med lyd

onkel | tante | kusine | fetter | farfar | farmor | oldemor | mormor

5

Bilde med lyd

Jeg kommer fra … | Jeg er født … | Jeg bor … | Adressa mi er …

setning

Oppgave 2

1

Bilde med lyd

jeg | du | han | vi |dere |de

personlig pronomen

2

Trekk strek

bilde/lyd -> bilde/lyd

far | mor | søster | bror | jeg | deg | nøster | par

rimord

3

Dikt med lyd

Familie

4

Dikt med lyd

Olle Bolle

5

Dikt med lyd

Kona i skoen

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

mor | bror | far | tante | søster

grafem/fonem

2

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

fetter | kusine | bror | du | vi

grafem/fonem

3

Trekk strek

bilde/lyd -> innlyd

far | mor | hus | lim

grafem/fonem

4

Trekk strek

bilde/lyd -> utlyd

mor | kusine | sol | sko | gutt

grafem/fonem

5

Trekk strek

bilde-> ord/lyd

tvillinger | bror | far | søsken | mor

Oppgave 4

1

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

farfar | mormor | storesøster | oldemor | lillebror

2

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

fetter | tante | onkel | kusine | storesøster

3

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

barn | datter | sønn | kone | foreldre

4

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

kone | barn | far

5

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

foreldre | sønn | datter

6

Dra og slipp

mann/gutt | dame/jente

kategorisering

Oppgave 5

1

Memory

farmor | mormor | farfar | far | mor

Oppgave 6

1

Dra og slipp

onkel | tante | fetter | kusinene | familie | besteforeldrene | søskenbarna

ordlengde

2

Dra og slipp

farmora | søster | far | oldemora | tvillingene | mor | bror

ordlengde

3

Klikk på det lengste ordet

besteforeldrene | kone | datter | søskenbarna | sønnen | oldemor

ordlengde

4

Klikk på det korteste ordet

mor | farmora | søster | bror | tvillingene | faren

ordlengde

5

Dra og slipp

tvillingene | bror | søster | farmora | mor

ordlengde

Oppgave 7

1

Dra og slipp

voksen | barn

kategorisering

2

Klikk på riktig bilde

gammel

3

Klikk på riktig bilde

yngst

Tema 1 FAMILIE, 1–4, nivå 2

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

grammatikk

1

Luketekst

kusine | fetter | jeg | par | tanter

rimord

2

Klikk på bilde med lyd

mor | mødre | far | fedre | bror | brødre | søster | søstre | tante | tanter

entall/flertall familieord

3

Klikk på bilde med lyd

onkel | onkler | kusine | kusiner | fetter | fettere | sønn | sønner | datter | døtre

entall/flertall familieord

4

Dikt med lyd

Kona i skoen

5

Dikt med lyd

Familie

Oppgave 2

1

Trekk strek mellom motsetninger

jente | gutt | barn | voksen | gammel | ung | lillebror | storebror

antonymer

2

Trekk strek

bilde -> ord

mor | storesøster | lillebror | far | sønn

3

Dra og slipp

Ord til riktig bilde.

eldst | yngst | nest yngst | nest eldst | like gammel | mellomste

4

Trekk strek

bilde -> setning

barna | jenta | gutten

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

bror | tvillingene | lillebror | tante

stavelser

2

Dra og slipp

mann | barnebarn | datter | tvillinger | kusine | søsken | kone | far | sønn |søster | bror | pappaen

stavelser

3

Del ordene i stavelser

søster | tante | oldemor | kusine | storesøster | familien | faren | søskenbarna

stavelser

4

Skriv ord

sønn | far | mor | søster | bror | datter | tvilling | kone | barn | kusine | onkel | søsken | mann | familie | han | tante | jeg | fetter | vi

ord

5

Dra og slipp

mor | far | bror | søster | tante | mormor | fetter | familie

vokaler

Oppgave 4

1

Lytt og skriv

brødre | søster | familie | kusiner | fettere | søstre | farfar |farmor

rettskriving

2

Dra og slipp

ord -> bilde

søstera | familien | fetterne | kusinene | brødrene | farmoren | farfaren | søstrene

3

Dra og slipp

Luketekst

bror | far | sønn | datter | fetter | kusine | onkel | barn | barnebarn | tvillinger | tante | søsken | familie

4

Dra og slipp

Luketekst

i | ved siden av | over | bak | på | mellom | foran | under | til

preposisjoner

5

Dra og slipp

Luketekst

gammel | ung | liten | ny | bred | høy | smal | gammel | oransje | små | gode | korte | glad | trist | gøy

adjektiv

Oppgave 5

1

Skriv

Luketekst

er | har

2

Dra og slipp

Luketekst

er | liker |heter | har | bor | savner

verb

presens

3

Skriv

Luketekst

spiser | kommer | tenker | forteller | vasker | kommer | kan | snakker | synes | lager | drikker | dufter | kjøper | gjør | kan | tenke | skal | spise | løpe | har drukket | har laget | er | har

verb

4

Skriv

Luketekst

så | gikk | ryddet | traff | dusjet | lekte | spiste | sparket | gikk

verb

preteritum

Oppgave 6

1

Dra og slipp

en | ei | et

substantiv (fellesnavn og egennavn)

2

Klikk på substantiver

familie | mor | far | søstre | brødre | søsken | onkel | tante | søskenbarn | mamma | pappa | nieser | nevøer | slekt | oldemor | mormor | kusiner | fettere | tremenningene

substantiv

3

Lytt og skriv

en bror | søsken| en familie| ei kusine | ei datter | ei oldemor| en farfar| slekt

substantiv

4

Trekk strek mellom ord – samme betydning

ord -> ord

mor | mamma | trøtt | sliten | slapper av | hviler | trist | lei seg | glad | fornøyd | savner |lengter

synonymer

5

Trekk strek mellom ord – motsetninger

ord -> ord

tykkest | tynnest | best | verst | sovne |våkne | opplagt | trøtt | ren | skitten | snill | slem

antonym er

Oppgave 7

1

Klikk, lytt og skriv

foreldre| onkel |nevø |tvillinger |fetter| kusine

2

Skriv ordene riktig

tante | far |onkel | niese| mormor| familie |søstre |søsken

3

Klikk på riktig bilde

setning> bilde

Mødrene kom på foreldremøte.| Fedrene kom på fotballkampen. | Amin har to brødre.

setning

4

Klikk på riktig bilde

setning> bilde

Dette er tante Salma.| Mor har to døtre | Amin har tre besteforeldre.

setning

5

Skriv riktig ord på streken

minst | høyere | yngre | tykkest| lavere | høyest | høyere

bøyning av adjektiv i komparativ og superlativ

Oppgave 8

1

Flytt på ordene og lage riktig setning

Tvillingene har fødselsdag| I dag skal de ha selskap. | De gleder seg veldig. | Morad ønsker seg et nytt spill til playstation. | Noor ønsker seg ei dukke.

setning

2

Bøy substantiver

ei mor | ei søster | ei tante |

en far | en bror | en fetter

bøying av substantiver: bestemt | ubestemt | entall | flertall

3

Bøy substantiver

et rom | et barn | et hus | et slott

bøying av substantiver: bestemt, ubestemt, entall og flertall

4

Dra og slipp

voksen | barn

kategorisering

5

Dra og slipp

meg | deg | seg | oss | dere

refleksivt verb

Oppgave 9

1

Lytt

Skriv tekst til bildene

setning

2

Les og forstå teksten

leseforståelse

3

Les og forstå teksten

leseforståelse

4

Klikk på rett eller galt

leseforståelse

5

Les og forstå teksten

leseforståelse

6

Klikk på riktig svar

leseforståelse

Oppgave 10

1

Skriv riktig setning til bildet

leseforståelse

2

Lytt

Skriv tekst til bildene

setning

3

Les og forstå teksten

leseforståelse

4

Les og forstå teksten

leseforståelse

5

Lytt og skriv tekst til bildene

som-setninger |adjektiviske

Oppgave 11

1

Skriv riktig ord

Luketekst

mange | mye

kvantorer | tellelige og utellelige ting

2

Dra og slipp

Lukesetninger

hvilken | hvordan | hvem | hva | når |hvorfor | hvor

spørreord


Tema 2 SKOLEN, 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Interaktivt bilder med lyd og tekst

rekker opp hånda | snakker | åpner | leser | lukker | skriver | spiser | drikker

Setninger

2

Bilder med lyd og tekst

et gult ark |et hvitt kritt | en rød fargeblyant | et lilla pennal |en sort pensel

farger

3

Bilder med lyd og tekst

en grå blyantspisser | et blått og hvit viskelær | en rød og gul limstift | en grønn blyant | en brun linjal

Farger

4

Bilder med lyd og tekst

en ballbinge | en klatrevegg | ei sklie |et hoppetau | ei huske | et lekestativ | et paradis | en hoppestrikk | en basketballkurv

substantiv

5

Bilder med lyd og tekst

Amin skårer mål. | Han hopper tau. | Jenta husker| Rahele står først i rekken. | Guttene spilles basketball.

setning

Oppgave 2

1

Trekk strek

park | mat | sol | barn | fat | ark | garn | stol

rimord

2

Trekk strek

leser | skriver | synger| maler| gynger| haler| neser| kniver

rimord

3

Trekk strek

steker | løper | drikker| viser| strikker| kjøper| spiser| leker

rimord

4

Trekk strek

svart| hylle | tavle| laks| saks| kart| navle| fylle

rimord

5

Lytt, les og si

Tekst med rimeord

rimord

6

Dikt med lyd

God morgen

rimord

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

ark | bok| skole| mål| elev | rom

grafem/fonem

2

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

blyant| hylle| tavle | viskelær | lærer | pennal

grafem/fonem

3

Trekk strek

bilde/lyd -> innlyd

mat| bok| kat |dør| bil | mål

grafem/fonem

4

Trekk strek

bilde/lyd -> utlyd

pult| bok | svamp | saks| banan | elev

grafem/fonem

5

Lytt, les og trykk

bilde-> ord/lyd

brun| sort| blå | gul |oransje| grønn | rød

farger

Oppgave 4

1

Dra og slipp

ransel | matboks | sjokolade | gaffel | lesebok | viskelær | katt | blyant | pult | stekepanne

substantiv | ubestemtform

2

Dra og slipp

matboks | banan | bamse| vannflaske | sjokolade | CD-spiller | skrivebok | ukeplan | blomst | pennal

substantiv

3

Klikke, lytte og lese

matboks | banan | bamse| vannflaske | ransel | sjokolade | CD-spiller | skrivebok | ukeplan | blomst | pennal

substantiv | ubestemtform

4

Lytte dra og slipp

står på rekke | snakker | sparker i fotball | klatrer | husker | svømmer | hopper tau

verb i presens

5

Lytte og dra og slipp

tavle | bøker | hund | søppelbøte | viskelær | pult | blyantspiser | seng | ransel | blyanter | kart | støvesuger

substantiv | ubestemt form

6

Trekk strek

brødskive | matboks | blyantspisser | blyant | pensel | malerskrin | kritt | tavle

kategorisering

Oppgave 5

1

Memory

bilde/lyd-> bilde/lyd

pult | blyant | lesebok | stol

substantiv | ubestemtform

2

Memory

ord -> bilde

lærer | ransel | pennal | tavle

substantiv

3

Memory

ord -> bilde

viskelær | ukeplan | saks | linjal søppelbøtte | blyantspisser | skrivebok

substantiv

Oppgave 6

1

Dra og slipp

blyantspiser| ark | skolesekk | skolegård | bok | elev

ordlengde

2

Dra og slipp

svamp | ark | matpakke | malerskrin | skolegård | kritt | fotballbane | hylle

ordlengde

3

Klikk på det lengste ordet

klatreveggene | bokhyller| malerskrinene | lekestativ | skrivebøker | hoppetau

ordlengde

4

Velg de korteste ordene

stol | pultene | mål | kritt | baller | bok

ordlengde

5

Dra og slipp

blyanter | tavle | bok | lekestativ | søppelbøttene | ball | skolegården | elever

ordlengde

Oppgave 7

1

Trekk strek

bilde -> ord

pult | fotball | mål | stol | elev

substantiv

2

Trekk strek

bilde -> ord

hylle | skap | tavle | svamp | lærer

substantiv | bestemtform

3

Trekk strek

bilde -> ord

ransel | linjal | arbeidsbok | pennal | viskelær

substantiv | bestemtform

Tema 2 SKOLEN, 1–4, nivå 2

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

grammatikk

1

Dra rimord

leser | neser | river |skriver | går | står | spiller | triller | baller | faller

rimord

2

Dra rimord

stol | sol | penn| venn |gutt | slutt | rekke | trekke | ark | park

rimord

3

Lytte og lese

klaser | klasser | spiser | spisser | reker | rekker | leker | lekker | leser | lesser| møte | møtte | heter | hetter| seter | setter

kort og lang vokal sprett-ord / dra-ord

4

Dikt

5

Dikt

Takk for dagen

Oppgave 2

1

Trekk strek mellom motsetninger

stor | liten | mye | liten | tykk | tynn | mange | få

antonymer

2

Dra og slipp

minste| største |mellomstore

øverst | midten | nederst

???

3

Klikk på riktig sted

midten| sist| først

4

Trekk strek

bilde -> setning

under | over | på | ved siden av

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

blyantspiser | lesebøker | ball | tak | globus | ransel | lesebok | bokhylle

stavelser

2

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

basketballer | lekestativ | malerskrin | hoppetau | stol | kritt | linjal | fotball | skolebøkene | klatreveggene

stavelser

3

Dra og slipp

bokhyller | farger | ballbingene |gymsal |matboks | dørene | elevene| pultene | vannflaskene | skrivebøker | skolegård | ransel

stavelser

4

Del ordene i stavelser

ukeplan |pulter | blyant | fotballene | basketballkurv| lesebøker| malerskrin | leksene

stavelser

5

Del opp i ord

lærerskoledør | målelevfarger| bokarktavle | stolpultpennalhylle | svampblyantballmat | saksflaskeviskelærvinduransel

sammenskriving

Oppgave 4

1

Trekk strek

skolegård | malerskrin | tegneark| lesebok |blyantspisser

sammensatte ord

2

Trekk strek

hoppetau | klatrevegg | forballmål| |lekestativ | badedrakt |

sammensatte ord

3

Trekk strek

matpakke | vannflaske | ukeplan | brødskive | svømmehall | bokhylle

sammensatte ord

4

Klikke på riktig ord

klatrer | skriver |leser | limer | tegner | maler | leker | løper | sparker | river | skjærer | klipper | sitter | ligger | hopper

kategorisering

5

Lytte, lese og klikke

rød | grønn | hvit |grå |lilla | sort | oransje

farge

Oppgave 5

1

Dra og slip

sparker | hopper | står | drikker

verb

2

Dra og slipp

skriveboka | sang | venn | brødskivene

substantiv

3

Dra og slip

har | er

verb

Oppgave 6

1

Dra og slipp

lærer | elev | blyant | stol | svamp | ball | bokhylle | klokke | tavle | bok |

jente | saks | kart | vindu | skap | malerskrin | ark | kritt

substantiv

ubestemt

2

Dra og slipp

pulten |saksa| blyanten |pensel |lærer |skapet |stoler |bøker |linjaler |ballene |barna | farger

substantiv

3

Dra og slipp

bilde

lese| går | hoppe| sitte | viskelær | lesebok | ball| blyanter

substantiv

verb

4

Dra og slipp

har | lekker | snakker | spiser | drikker

verb

5

Dra og slipp

elev | skolen | sykehuset| biler| hus

substantiv

Oppgave 7

1

Dra og slipp

Amin har en fin blå ransel. | Klassens forball er hvit og sort. | Læreren er ganske snill synes Amin. | Amin har en stripete genser på seg. | Blyanten er lang og rosa.

setning

2

Dra og slipp

gjennom | over | under | ved siden av | mellom | forbi | bak | i

preposisjon

3

Klikk på riktig bilde

setning> bilde

Katten er under treet. | Ballen fyker over måler. | Jenta sparker ballen i mål.

setning

4

Klikk på riktig bilde

setning> bilde

Guttene rydder på pulten.| Jenta sitter på stolen. | Amin står mellom en gutt og ei jente.

setning

Oppgave 8

1

Skriv ord

lekkestativ | elev | svømmehall | gymsal | globus | stol | mål

substantiv

2

Skriv ord

blyantspisser| saks | skolegård |

blyant | viskelær | puske | bok

substantiv

3

Lage setning

Amin går på skolen | Fabian rekker opp hånda. | elevene spiller fotball. | Barna snakker mye norsk.

setning

4

Lage setning

I dag har barna gym.| Amin leker mye med Fabian. | Læreren skriver ofte på tavla. | Klassen synger hver dag.

setning

5

Dra og slipp

viskelær | globus | gymsal | pulter | paradis | basketball | fotballbane | verdenskart | svømmehall | skolegård | lyttekrok

vokaler

Oppgave 9

1

Trekk strek

bilde> ord

drikker | skårer| hopper | faller | sykler

verb

2

Lytt og skriv

skårer | hopper | drikker | sykler

lyteforståelse

3

Lytt og skriv

Hun skriver pent. | Det er gym i dag. | De snakker sammen. | Jeg hører på musikk.

lyteforståelse

4

Lytt og skriv

Amin har en stor ball. | Fabian har en større ball. | Jenta den største ballen.

lyteforståelse

5

Lytt og skriv

Det er en liten bok.| Her er en mindre bok. | Der er den minste boka.

lyteforståelse

6

Lytte

Skriv riktige ord

Jeg heter Amin og har åtte år. | På skolen har jeg fått mange ----- venner. | I timene leser og skriver vi mye. | Jeg snakker mye norsk med vennene mine. | Det er gøy å lære mer og mer norsk. | I friminuttet spiller vi ofte fotball. | Noen ganger vinner vi, andre ganger taper vi.

leseforståelse

FEIL – LYD SETNING NR 2.

Oppgave 10

1

Dra og slipp

samarbeider | lytter |en ukeplan | venner | hjelper | bøker | underviser | rydder | middag | fritid |et soverom |nøkler |en restaurant |karate

2

Sett punktum og stor bokstav

setning

3

Sett punktum, spørsmålstegn og stor bokstav

setning

4

Dra og slipp

hvilken | hvem |hvorfor | hvor| hvordan | hva | når

spørreord spørresetning

5

Skriv spørsmål

spørresetning

6

Dra og slipp

Luketekst

spørresetning

Oppgave 11

1

Klikke

rett teller galt

“Om regler i klassen”

2

Dra og slipp

en elev |en stol |et viskelær |en fotball| et kritt |et hoppetau

3

Klikk på riktig svar

leseforståelse

4

Klikke

rett teller galt

5

Klikke

rett teller galt

Å si noe på en høflig måte.

Oppgave 12

1

Dra og slipp

gøy | gjemsel |leker |et hoppetau |et lekestativ |venner |basketball |prater |middag |en buss |kino |kjører |handler |svømmer

2

Del opp i ord

hei | takk | riktig |forstår | grønn | unnskyld | mobbe | galt | lilla | spørsmål | snekker | jobber | god | vanskelig | lett | frisør | klipper | luft | verden | myk | størst | minst | sur | ung | vondt | lengste

sammensatte ord

3

Lytt og skriv

lyteforståelse

4

Klikk, lytt og skriv

lyteforståelse

5

Klikk, lytt og skriv

lyteforståelse

Oppgave 13

1

Lytt og klikk

mange | mye

kvantorer | tellelige og utellelige ting

2

Lytte og klikke

alltid |aldri

3

Dra og slipp

Luketekst

at-setning

4

Dra og slipp

Luketekst

som-setning

5

Dra og slipp

Luketekst

fordi-setningTema 3 ÅRSTIDER, 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Bilder med lyd og tekst

mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag

2

Lytte og klikke

mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag

3

Dra og slipp

mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag

4

Dra og slipp

mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag

5

Dra og slipp

mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag

Oppgave 2

1

Dra og slipp

Ukedager

2

Lytt og klikk

Ukedager

3

Lytt og klikk

Ukedager

i dag| i går | i morgen

4

Lytt og klikk

Ukedager

i dag| i går | i morgen

5

Dra og slipp

dag | nat

kategorisering

Oppgave 3

1

Dra og slipp

Det er sol.| Det regner.| Det er overskyet. |Det snør. |Det blåser. |Hvordan er været?

2

Trekk strek

lyd/bilde -> framlyd

snø | sol | regn| overskyet | vind

grafem/fonem

3

Trekk strek

lyd/bilde -> utlyd

sol | regn | snø| overskyet

grafem/fonem

4

Trekk strek

lyd/bilde -> innlyd

sol | dag| snø

grafem/fonem

5

Trekk strek

lyd/bilde -> lyd/bilde

dag -> sag | båt -> vått | sky -> by |

natt > hatt

rimord

Oppgave 4

1

Dra og slipp

kaldt | varmt

2

Dra og slipp

vått | tørt

3

Klikk på riktig svar

Det er varmt.

4

Klikk på riktig svar

Det er kaldt.

Oppgave 5

1

Klikk, lytt og si

høst | vinter | vår | sommer

2

Trekk strekk

bilde -> lyd/setning

Det er vår. | Det er vinter. | Det er høst. | Det er sommer.

3

Dra og slipp

høst

4

Dra og slipp

vinter

5

Dra og slipp

vår |sommer

Oppgave 6

1

Memory

lyd/bilde -> lyd/bilde

måne | sol| dag |mat | sol | stjerner | natt|

2

Memory

lyd/bilde -> lyd/bilde

høst | vår | sommer | vinter

3

Memory

bilde -> ord

måne | is | sol| snø

Oppgave 7

1

Klikk, lytt og si

januar | februar | mars | april |mai | juni | juli |august | september | oktober | november | desember

2

Dra og slipp

januar | februar | mars | april |mai | juni | juli |august | september | oktober | november | desember

3

Trekk strekk

bilde -> ord

sol| snø | ski| måne| is

4

Trekk strek

bilde -> ord

høst |vinter| sommer| vår

Tema 3 ÅRSTIDER, 1–4, nivå 2

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

1

Dra og slipp

i dag | i går| forgårs | i morgen | overmorgen

2

Lytt og klikk

mandag | tirsdag | onsdag | torsdag fredag | lørdag | søndag

3

Dra og slipp

mandag | tirsdag | onsdag | torsdag fredag | lørdag | søndag

4

Trekk strek

ord/lyd -> bilde/lyd

måne | uke | døgn | natt | dag

5

Trekk strek

lyd/setning -> lyd/bilde

Månen lyser om natta. | Ei uke har 7 dager. | Et døgn er en dag og en natt. | Det er natt. | Sola lyser om dagen.

Oppgave 2

1

Dra og slipp

Luketekst

åser | båt | sag | by | katt | fregner

rimord

2

Dra og slipp

Luketekst

vinduskarmen | sår | luke | grisen | syn

rimord

3

Lytt, les og si

Snø, ski, skøyter, lastebilen brøyter. | Frø, fri, fryse, barna de må nyse. | Sol, sjø, vann og vind stryker deg på kinn. | Rød, gul, oransje og grønn, høsten er så skjønn! | Uke, luke, lakker, takker, julenissen lager pakker.

rimord

4

Dikt med lyd

Regnværsregle

rimord

5

Dikt med lyd

Mandagsbarn får vakre øyne

rimord

Oppgave 3

1

Trekk strek

Motsatte

lyd/bilde -> lyd/bilde

sommer/vinter | natt/dag | lyst/mørkt | vått/tørt

2

Dra og slipp

Luketekst

kveld |sommer | dag |vinter | høst |natt

3

Dra og slipp

vinter | vår |sommer| høst

4

Dra og slipp

Om vinteren kan vi … | Om våren kan vi …

5

Dra og slipp

Luketekst

torden | skyene | varmt | vått | regnbue | kald

Oppgave 4

1

Dra og slipp

badebukse | badetur | sommervarme | sykkelturen | tordenvær | regndråpe | årstidene | akebrett

stavelser

2

Del ordene

årstidene | overskyet | tordenvær | sommer | badetur | vinter | snømann | høstfarger

stavelse

3

Dra og slipp

sjø | snøhytte | regn | badetur | skistøvler | badebukse | kaldt | vann

ordlengde

4

Skriv ord

høst | bær | frukt | fine | farger | vinter | snøball | ski | skøyter | vår | grønt | knopper | fugler | sommer | varmt | vann | bade | uke | måned | år | årstid | dag | natt | morgen | kveld

Oppgave 5

1

Trekk strek

Bilde/lyd -> ord/lyd

badebukse | akebrett | skøyter | ski | sommervær | snø | sommerblomster | bade

stavelser

2

Lag nye ord

sommertid | vinterpels | høstfarger | vårblomst

sammensatte ord

3

Lag nye ord

regnvær | solskinn | høststorm | overskyet | skiløype | skøyteis | sølepytt

sammensatte ord

4

Memory

vinternatt | sommerdag | høstfarger | sommerkjole | høstferie

Oppgave 6

1

Dra og slipp

Setning til riktig bilde.

Det er kveld. | Det er dag. | Sola star høyt på himmelen. | Det er mørkt. | Sola går ned. | Det er natt. | Det er morgen. | Sola står opp.

2

Skriv

Luketekst

er | har

3

Klikk, les og lytt

Kristian stuper | Amin dykker | Fabian bader | stupebrett | sykkel | håndkle | saft | matboks |

4

Dra og slipp

Lukesetninger

bader | dykker | drikker | spiser | svømmer

verb

5

Dra og slipp

Lukesetninger

blir | var | er

verb

Oppgave 7

1

Dra og slipp

kveld | natt | døgn | uke | vinter | badedrakt | morgen | vær | akebrett | år | sol | dag

substantiv | hankjønn | hunkjønn | intetkjønn

2

Lytt og les

måne | sky | snømann | himmel | dag | kveld | kjelke | stav | vinter | uke | stjerne | byge

substantiv | entall | flertall

3

Dra og slipp

stjerner | vinter | dager | byger | kveld | himmel | skyer | stav | snømann | måne | kjelker | uke

substantiv | entall | flertall

4

Trekk strek

bilde ->tekst/lyd

blåser | snør | regner | skinner

verb

5

Dra og slipp

dale | regnbue | snøball | blåse | snømann | dykkermaske | renne | akebrett | rulle | vind | stå | falle

substantiv | verb

6

Dra og slipp

Lukesetninger

ruller | daler | blåser | faller

verb

Oppgave 8

1

Bilde

2

Dra og slipp

Lukesetninger

grønn | rød | blå | oransje | lilla | brun | lite | stort | fint

adjektiv

3

Dra og slip

Lukesetninger

i | på | til | foran | ved siden av | mellom | under | ned | over | fra | til

preposisjoner

4

Klikk på riktig bilde

Amin kaster en snøball på blinken. | Amin kryper inn i snøhytta. | Kristian venter utenfor snøhytta.

leseforståelse

5

Klikk på riktig bilde

Snømannen står ved siden av et tre. | Amin aker mellom to trær. | Amin hopper over et rør.

leseforståelse

6

Dra og slipp

Lukesetninger

våren | sommeren | høsten | vinteren

Oppgave 9

1

Klikk på riktig bilde

regn | hagl | sludd

2

Klikk på riktig bilde

istapper | snøfnugg | rimfrost

3

Skriv ord

regn | sølepytt | hagl | sludd | rimfrost | slaps | snø

lytteforståelse

4

Dra og slipp

ski | skøyter | akebrett | spark | kjelke | skøyteis | skiløype | hoppbakke

vokaler

Oppgave 10

1

Trekk strekk

bilde -> tekst/lyd

Amin kjører på snøbrett. | Rahele kjører spark. | Kristian hopper på ski. | Fabian går på ski.

2

Skriv

lukesetninger

bader | dykker | stuper | svømmer | spiser | drikker

lytteforståelse

3

Skriv

lukesetninger

lytteforståelse

4

Skriv

lukesetninger

stør | større | største | lita | mindre | minste

lytteforståelse

adjektiv | gradbøyning

5

Skriv

luketekst

lytteforståelse

Oppgave 11

1

Dra og slipp

ord -> bilde

?

kategorisering

2

Sett stor bokstav og punktum eller spørsmålstegn

setning | tegnsetting

3

Dra og slip

Lukesetninger

hvorfor | hvordan | hvem | når | hvor | hvilken | hva

spørreord

4

Skriv

spørsmål

5

Skriv

spørsmål

Oppgave 12

1

Klikk på rett eller galt

leseforståelse

2

Klikk på rett eller galt

leseforståelse

3

Dra og slipp

badedrakt | høsten | dykkermaske | vinteren | jula

4

Klikk på riktig bilde.

leseforståelse | lytteforståelse

5

Klikk på riktig bilde.

leseforståelse | lytteforståelse

Oppgave 13

1

Del opp i ord

vinter | vår | høst | sommer | januar | februar | mars | april | mai | juni | juli | august | september | oktober | november | jul | nyttår | tørt | vått | varmt | kaldt

ord

2

Dra og slipp

tåke | solskinn | nedbør | gress | trær | regnbyger | vind | jord | uvær | bader | overskyet | storm | blomster

3

Klikkk, lytt og skriv

lytteforståelse

4

Klikk, lytt og skriv

lytteforståelse

5

Klikk, lytt og skriv

lytteforståelse

Oppgave 14

1

Lytte og klikke

mange | mye

kvantorer | tellelige og utellelige ting

2

Lytte og klikke

alltid |aldri

3

Dra og slipp

leseforståelse

4

Dra og slipp

leseforståelse

5

Dra og slipp

leseforståelseTema 4 KROPP, 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Klikk, lytt, les og si

hår | et hode | en arm | ei hånd | en mage | et bein | en fot

2

Klikk, lytt, les og si

panne | øyebryn | øye | nese | kinn | øre | overleppe | munn | hake | hals

3

Klikk, lytt, les og si

et bein | et lår | et kne | en legg | en ankel | en fot | tær | ei rumpe | ei tå

4

Klikk, lytt, les og si

en hals | en skulder | et bryst | en arm | ei hånd | en mage | en nakke | en rygg | en albue |

5

Klikk, lytt, les og si

en tommeltott | en pekefinger | en langfinger | en ringfinger | en lillefinger | negl

5

Dra og slipp

ord/lyd -> bilde

et øye | en munn | en fot | en mage | en arm | et hode | ei hånd | et bein |ei nese

Oppgave 2

1

Trekk strek

bilde/lyd -> bilde/lyd

egg | arm | tå | hår | varm | legg | lår | blå

rimord

2

Trekk strek

bilde/lyd -> bilde/lyd

hund | kne | tær | bein | se | bær | rein | munn

rimord

3

Trekk strek

bilde/lyd -> bilde/lyd

finger | panne | øre | tenner | vannet | høre | ringer | venner

rimord

4

Lytt, les og si

Hode, skulder, kne og tå

dikt

5

Lytt, les og si

Du har to øyne

dikt

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

fot | mage | tå | nese | rygg

grafem/fonem

2

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

munn | lår | panne | hals | finger

grafem/fonem

3

Trekk strek

bilde/lyd -> innlyd

tær | lår | fot | øre | munn

grafem/fonem

4

Trekk strek

bilde/lyd -> utlyd

hals | arm | bein | rygg | kropp

grafem/fonem

5

Trekk strek

bilde/lyd -> utlyd

kinn | legg | hæl | fot | øreflipp

grafem/fonem

Oppgave 4

1

Lag nye ord

pekefinger | armbånd | øyevipp | hårspenne | pannelugg

sammensatte ord

2

Klikk på riktig ord

lukter | smakker | smatter | leser | skriver | løper | hører | spiser | kaster

verb

3

Trekk strek

bilde/lyd -> bilde/lyd

fot | tær | bein | kne | øyne | øyebryn | hender | fingre

4

Klikk på riktig ord

ser | går | hører | sitter | ligger | står | hører | skriver | drikker

verb

Oppgave 5

1

Memory

bilde/lyd -> bilde/lyd

et øye | et bein | en mage | en arm

2

Memory

bilde/lyd -> bilde/lyd

ei nese | en munn | et øre | et kne |

3

Memory

bilde -> tekst

hår | hode | fot | tær

Oppgave 6

1

Dra og slipp

tå | arm | øye | pannene | fingrene | hendene

ordlengde

2

Dra og slipp

kne | tær | lår | ansiktene | albuene | føttene | armene | håret

ordlengde

3

Klikk på det lengse ordet

skuldrene | armene | hender | ører | tennnene | hodene

ordlengde

4

Klikk på de korteste ordene

finger | rumpe | tå | ansikt | hæl | øre

ordlengde

5

Dra og slipp

magene | knær | tå | anklene | øyevipper | øye | fingrene | neser

ordlengde

Oppgave 7

1

Trek strekk

bilde -> ord/lyd

en munn | ei nese | et øye | et øre | et hode

2

Trek strekk

bilde -> ord/lyd

et bein | en finger | ei hånd | en fot | en arm

3

Trek strekk

bilde -> ord/lyd

en skulder | et lår | en mage | ei hake | en rygg

Tema 4 KROPP, 1–4, nivå 2

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Dra og slipp

Luketekst

bøye | mygg | blund | se | blå

rimord

2

Dra og slipp

Luketekst

hopp | rot | varm | klegg | hår

rimord

3

Lytt og les

en fot | to føtter | ei tå | fem tær | et kne | to knær | ei hånd | to hender | en hæl | to hæler | et øye | to øyne

substantiv:

entall | flertall

4

Lytt og les

Kropps-vers

dikt

Oppgave 2

1

Trek strek

bilde/lyd -> bilde/lyd

kort | lang | mange | få | tykt | tynt | stor | lita

antonymer

2

Trek strek

bilde/ lyd -> bilde/ lyd

lyst hår | mørkt hår | langt hår | kort hår | glatt hår | krøllet hår | svart hår | hvitt hår

antonymer

3

Trekk strek

bilde/ lyd -> bilde/ lyd

glad | trist | syk | frisk | sur | blid | redd | trygg

antonymer

4

Trekk strek

bilde ->ord/lyd

en baby | en tenåring | voksen | et barn | gammel

5

Trekk strek

bilde ->tekst/lyd

Øynene er over nesa. | Håret er på toppen av hodet ditt. | Haka er nederst i ansiktet. | Panna er øverst i ansiktet.

5

Trekk strek

bilde ->tekst/lyd

Munnen er under nesa. | Tunga er inne i munnen. | Øret er ved siden av kinnet. | Nesa er midt i ansiktet.

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

øyebryn | muskel | munn | kinn | ringfinger | tommel

stavelser

2

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

fregner | hånd | pekefinger | nesebor | pannelugg | øyevipper | hæl | hake

stavelser

3

Dra og slipp

munn | leppene | ankel | øyevipp | langfinger | hake | tommel | legg | kinn | mage | lår | øreflipp

stavelser

4

Del opp i ord

hånd | arm | tann | øre | hår | panne | bein | rygg | fot | tå | nese | tommel | legg | munn | leppe | hals | nakke | rumpe | kinn | hår | ansikt | albue | kropp | kne | lår | fot

Oppgave 4

1

Lag nye ord

pekefinger | armbånd | øyevipp | hårspenne | pannelugg

sammensatte ord

2

Lag nye ord

hårspenne | øredobb | øyebrynn | nesetipp | ringfinger

sammensatte ord

3

Klikk på riktig ord

hører | går | ser | smaker | lukter | spiser | skriver | hører | drikker | smaker | lukter | smatter | spiser | kaster | smakker

verb

4

Klikk, lytt, les og si

en hjerne | et hjerte | blodårer | en lunge | en muskel | et luftrør | en tarm | en lever | et sjelett | et ledd

5

Dra og slipp

en lever | en lunge | en tarm | et hjerte | et luftrør | en muskel

6

Dra og slipp

ord/lyd -> bilde

en muskel | en lever | en tarm | et luftrør | et hjerte | en lunge

Oppgave 5

1

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Hun står på ett bein. | Han ligger og leser. | Han sitter på huk. | Hun står på tå.

2

Trekk strek

bilde ->tekst/lyd

Hun er gammel og trenger rullator. | Han er blind og går med hvitt stokk. | Hun har brukket beinet og har gips og krykker. | Hun er lam og sitter i rullestol.

3

Dra og slipp

luketekst

eksem | allergi | rullator | døv | gips | lam | rullestol

4

Dra og slipp

luketekst

er | går | klør | bruker | sitter | hører | har

5

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Hun har hårbånd og ring i øret. | Hun har rynker og grått hår. | Han har kort, glatt, mørkt hår. | Hun har lange, brune fletter.

6

Dra og slipp

luketekst

ansikt | øyne | hår | perle | fletter | ring

Oppgave 6

1

Dra og slipp

hæl | tå | øye | øre | arm | hode | bryst | hjerte | rygg | kinn | nese | leppe | mage | finger | tann | panne | hånd | fot

substantiv: hankjønn | hunkjønn | intetkjønn

2

Dra og slipp

hakene | foten | hendene | pannene | beinet | leppene | tanna | rumpa | øret | leggene | halsen | knærne

substantiv:
bestemt
entall | flertall

3

Dra og slipp

smaker | medisiner | et bein | fryser | ei krykke | en rullestol | lukter | en lege | nyser | klør

substantiv | verb

4

Dra og slipp

luketekst

har | er | får | fryser | ligger | løper | ringer | smaker | ler | hoster | lukter | sier | spiser | ligge | få | ta

verb: presens

5

Dra og slipp

luketekst

nesetippen | nesa | munnen | halsen | tunga | låret | rumpa | beina | lårene | leggene | hodet | hånda | øyebrynene | øyevippene | øynene

substantiv

Oppgave 7

1

Dra og slipp

luketekst

sur | salt | søt | nest minst | størst | minst | liten | vondt | godt | grusomt | deilig | fælt | høy | lav | tykk

adjektiv

2

Dra og slipp

luketekst

på | ved | av | til | fra | under | i | over | rundt |

preposisjoner

3

Klikk på riktig bilde.

lytteforståelse | leseforståelse

4

Klikk på riktig bilde.

lytteforståelse | leseforståelse

Oppgave 8

1

Skriv ord

skulder | pekefinger | hender | føtter | lepper | hånd | øye

lytteforståelse

2

Skriv ord

plaster | rullestol | gips | tannlege | medisiner | frisk | syk

lytteforståelse

3

Flytt på ordene og lag riktig setning

Jeg lukter med nesa. | Hun smaker på kaka. | Amin har vondt i kneet. | Jeg er syk og går til legen.

setning

4

Dra og slipp

øre | hår | fot | hæl | rygg | tær | mage | hode | nese | panne

vokaler

Oppgave 9

1

Dra og slipp

tekst/lyd ->bilde

Jeg kan se. | Jeg kan smake. | Jeg kan høre. | Jeg kan føle. | Jeg kan lukte.

2

Lytt og skriv

Gutten faller av rullebrettet. | Han gråter. | Han blør mye. | Han får bandasje på kneet.

lytteforståelse

3

Lytt og skriv

Erik er syk. | Han har feber. | Han kaster opp. | Erik er hos legen. | Erik er frisk igjen.

lytteforståelse

4

Lytt og skriv

Dette er kroppen min. | jeg har ti tær og ti fingre. | Inni kroppen er hjertet mitt. | Munnen min snakker og spiser jeg med. | Jeg hører med ørene mine.

lytteforståelse

5

Skriv ord

pumper | hjertet | spiser | har | kroppen | sterk | godt | passer | sunn | hjernen

Oppgave 10

1

Dra og slipp

ord -> bilde

hud | hender | et hjerte | ei pølse | ei bukse | en katt | et lår | et kinn | en hjerne | lepper | godteri | tær | en kjole | sokker

kategorisering

2

Sett punktum og stor bokstav

tegnsetting

3

Sett punktum og stor bokstav

tegnsetting

4

Dra og slipp

lukkesetninger

når | hva | hvilken | hvor | hvem hvorfor | hvordan

spørreord

5

Skriv spørsmål

spørsmål

Oppgave 11

1

Klikk på rett eller galt

leseforståelse

2

Dra og slipp

hodet | rumpa | tennene | kneet | øyet

3

Klikk på riktig bilde

leseforståelse

4

Klikk på rett eller galt

leseforståelse

5

Klikk på rett eller galt

leseforståelse

Oppgave 12

1

Del opp i ord

smerte | hjerne | muskel | legg | lege | medisin | hud | rynker | blod | lunger | negl | pumper | lukter | tarm | skjelett | syk | tannlege | smaker | føler | tårer

2

Dra og slipp

ord -> bilde

å være sur | å svømme | å sitte mye | frisk luft | sukkertøy | å være glad | å sykle | PC | frukt | vann | fisk | ispinne | å skate

kategorisering

3

Lytt og skriv

Det er et brunt øye. | Der er to brune øyne. | Jeg ser ei lita tå. | Her er ti små tær. | Det er ei stor hånd. | Jeg ser to store hender.

lytteforståelse

4

Lytt og skriv

Hei! | Slik ser jeg ut. | Håret mitt er mørkt og kort. | Øynene mine er brune. | Jeg er 130 cm høy. | Nå veier jeg 35 kilo. | Dette er kroppen min. Jeg liker den.

lytteforståelse

5

Lytt og skriv

Jeg kan lukte løk med nesa mi. | Øynene ser jeg mye rart med. | Jeg hører musikk med ørene mine. | Jeg stryker katten med hånda mi.

lytteforståelse

Oppgave 13

1

Klikk på riktig svar

mange | mye

kvantorer | tellelige og utellelige ting

2

Klikk på riktig svar

alltid | aldri

lytteforsåelse

3

Dra og slipp

Jeg vet at hjernen er i hodet mitt. | Jeg vet at maten går gjennom tarmene. | Jeg vet at pupillene er i øynene. | jeg vet at jeg puster med lungene.

leseforståelse

4

Dra og slipp

bilde -> lyd

hånda | nesa | tunga | øret | øyet

lytteforståelse

5

Dra og slipp

Han gråter fordi han har vondt i magen. | Hun spiser fordi hun er sulten. | Jeg smatter fordi jeg ikke har tenner. | Hun svetter fordi hun har feber.

?


Tema 5 KLÆR, 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Interaktivt bilde med lyd

T-skjorte | truse

substantiv

2

Dra og slipp

bilde/ord -> bilde

ei grå lue | et blått skjerf | et par brune sko | ei sort ytterjakke | ei blå bukse

adjektiv | substantiv

3

Dra og slipp

Bilder med lyd

lue | shorts | T-skjorte | vintersko | bukse | sandaler | vinterjakke | votter | vinterklær

substantiv

4

Dra og slipp

Bilder med lyd

kaps | skjerf | strømpebukse | T-skjorte | sandaler | votter | vinterjakke | ullgenser | shorts | sommerklærne

substantiv

5

Dra og slipp

Bilder med lyd

jentetruse | badedrakt | badebukse | guttetruse | bluse | kjole

substantiv

Oppgave 2

1

Trekk strek – rimord

klær | jakke | lue | kjole |pakke | vær | fole | flue

rimord

2

Trekk strek – rimord

sko | belte | hat | kåpe | smelte | ratt | såpe | bro

rimord

3

Lytt, les og si

Jeg kan kneppe en knapp …

dikt

4

Lytt, les og si

Fine klær …

dikt

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> bokstav

sko | bluse | lue | frakk | klær

grafem/fonem

2

Trekk strek

bilde/lyd -> bokstav

belte | votter | sokker | knapp

grafem/fonem

3

Trekk strek

bilde/lyd -> bokstav

kåpe | frakk | sko | klær | hatt

grafem/fonem

4

Trekk strek

bilde/lyd -> bokstavlyd

sko | frakk | lue

grafem/fonem

Oppgave 4

1

Dra og slipp

vinterklær | sommerklær

kategorisering

2

Interaktivt bilde med lyd

hette | regnjakke | regnbukse | støvler

substantiv

3

Interaktivt bilde med lyd

hette | regnjakke | regnbukse | støvler | paraply

substantiv

4

Dra og slipp

Det regner. | Det er oppholdsvær.

kategorisering

5

Lytt og klikk

rød | grønn | gull | blå | regnjakka | regnbuksa | støvlene | paraplyen

adjektiv | substantiv

Oppgave 5

1

Interaktivt bilde med lyd

pysjamas | pysjamasjakke | pysjamasbukse | tøfler |

substantiv

2

Interaktivt bilde med lyd

nattkjole | tøfler

substantiv

3

Dra og slipp

natt-tøy | undertøy

kategorisering

4

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Amin i pysjamasen med tøfler. | Amin i regnvær med fullt regntøy og støvler. | Rahele i nattkjole med tøfler. | Rahele i regnvær med fullt regntøy, støvler og en paraply med fine farger.

leseforståelse

5

Trekk strek

bilde/lyd -> bilde/lyd

regnbukse | truse | regnvær | pysjamasbukse | pysjamasjakke | paraply | regnjakke | T-skjorte

substantiv

Oppgave 6

1

Dra og slipp

bilder

2

Memory

en blå sokk | en grønn støvel | en rød sko

adjektiv | substantiv

3

Memory

en lilla vott | en brun vinterstøvel | en sort og hvitt joggesko | en sort sandal

adjektiv | substantiv

4

Trekk strek

Bilde -> ord/lyd

sko | vante | vott | lue

substantiv

5

Klikk på riktig boks

rutete | ensfarget | prikkete | blomstrete | stripete | kjole | skjorte | lue | genser | bukse

adjektiv | substantiv

Oppgave 7

1

Dra og slipp

ord/lyd

ei lue | ei regnjakke| en vott | en paraply | en nattkjole | en pysjamas | en sokk | en sko

ordlengde

2

Dra og slipp

ord/lyd

ei regnjakke | ei lue | en nattkjole | en sko | en vott | en sokk | en pysjamas | en paraply

ordlengde

3

Dra og slipp

ord/lyd

ei lue | en nattkjole | en vott | en pysjamas | en paraply | ei regnjakke | en sokk | en sko

ordlengde

4

Trekk strek

Bilde -> ord/lyd

en sko | en vante | en vott | ei lue | en sokk | et belte

substantiv

5

Trekk strek

Bilde -> ord/lyd

en støvel | en bluse | ei jakke | en sandal | ei slips

substantiv

Tema 5 KLÆR, 1–4, nivå 2

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

grammatikk

1

Dra og slipp

Luketekst

byen | bro | barbie-dokker | takk | vær

rimord

2

Dra og slipp

Luketekst

såpe | smelte | lapp | tanter | katt

rimord

3

Lytt og les

kåper | kopper | våt | vott | ul | ull | tør | tørr | heter | hetter

Kort og lang vokal

4

Les teksten

Sko på tærne …

dikt

5

Les teksten

Erta berta sukkererta …

dikt

Oppgave 2

1

Trekk strek

mye | mange | stor | lang | få | lite | kort | liten

antonymer

2

Trekk strek

nytt | fin | øverst | lett | stygg| tung| gammelt | nederst

antonymer

3

Dra og slipp

minste | største | mellomstore | nest største | nest minste

gradbøyning

4

Dra og slipp

høyre | venstre

5

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Hendene er i lomma. | Skoen står mellom benken og stolen. | Genseren er under jakka. | Lua er på hodet.

leseforståelse

Oppgave 3

1

Dra og slipp

lue | ytterjakke | regnbukser | vinterstøvler | joggebukse | badedrakt | joggesko | vanter | genser | sandaler | jakker | sommerkjole

stavelser

2

Del ordene i stavelser

joggesko | joggebukse | sko | jakker | genser | vinterstøvler | lue | ytterjakke | regnbukser | vanter | kjole | slips

stavelser

3

Del opp i ord

sokker | støvler | sko | tøfler | votter | vanter | hansker | jakke | bukse | skjørt | kjole | slips | dress | skjorte | vest | shorts | T-skjorte | trøye | truse

ord

4

Trekk strek

bilde -> ord

vott | jakke | ytterjakke | ullgenser

5

Trekk strek

Bilde -> ord

sokk | jakke | genser | ullgenser

Oppgave 4

1

Lag nye ord

knapp | strømpe | ull | sko | fest | kjole | hull | bukser | trøye | lisser

sammensatte ord

2

Lag nye ord

lomme | belte | ull | jakke | bukse | knapp | lomme | spenne | sokker | tørkle

sammensatte ord

3

Lag nye ord

regn | sko | sokker | genser | hette | bukse | ride | hatt | sokker | støvler | belte

sammensatte ord

4

Memory

en joggesko | en vinterstøvel | en sandal | en vott |

substantiv

Oppgave 5

1

Dra og slipp

tekst -> bilde

buksa| genseren | kjolen | skjorte | blå | oransje | prikkete | hvit | rød | lilla | blomstrete | rutete |

leseforståelse | adjektiv

2

Dra og slipp

Luketekst

har | viser |kan | vil | går | er | sover | tar på seg | løper | sparker | spiller | liker

verb

presens

3

Dra og slipp

Luketekst

er | har | kan | vil | må | liker | går | tar på seg | sover | løper | drikker | spiser | smaker | bader

verb

presens

Oppgave 6

1

Dra og slipp

sokk | lommetørkle | T-skjorte | jakke | skjerf | genser | frakk | par votter | skjørt | badedrakt | sko | truse | badebukse | par støvler | par sokker | shorts | skjorte | hatt

substantiv

hankjønn | hunkjønn | intetkjønn

2

Dra og slipp

sokk | skjørtene | skoen | jakka | hatten | genseren | sokkene | shortsen | blusene | skjerfene | badedrakta | T-skjortene | trusene

substantiv

entall/flertall

3

Dra og slipp

Luketekst

tenker | skal| spiser| gleder | leker | bruke| går| har | er | komme | synes | liker | teller

verb

presens

4

Dra og slipp

Luketekst

hatten | regnjakka | kåpa | lua | regnbuksa | trusa | støvler | hatt | skoene | skjorta | skjerfet | badedrakt | kjole

substantiv

Oppgave 7

1

Dra og slipp

luketekst

ved siden av | over |i |til |mellom| under | på | foran

preposisjon

2

Klokk på riktig bilde

Støvlene står ved siden av stolen. | Kjolen henger i skapet. |Kapsen er på hylla.

preposisjon

3

Klikk på riktig bilde

Gutten har på seg ei fin bukse. | Amin låner en rød shorts av Fabian. | Amin har på seg regntøy.

leseforståelse

4

Dra og slipp

Luketekst

blåser| er overskyet | sola skinner | regner | i fødselsdagsselskap | bade | sparke fotball | bikinien | vinterdressen | shortsen | hatten | vinteren | høsten | sommeren | våren

Oppgave 8

1

Skriv ord

regntøy | vintersko | joggesko | vanter | bukser | bluse | sko

kryssord

2

Skriv ord

strømpebukse | slips | undertøy | skjørt | skjorte | truse | lue

kryssord

3

Lag riktige setninger

Hun kler på seg kjolen. | Lua er god og varm. | Amin tar på seg regnjakka når det regner. | Rahele liker det nye skjørtet sitt.

setning

4

Lag riktige setninger

Jeg ser en blomstrete kjole. | Mor har en rutete bluse. | Amin kjøper et stripete skjerf. | Han vil også ha ei prikkete lue. | Far har en ensfarget frakk.

setning

5

Dra og slipp

sko | jakker | genser | lue | joggesko | hatt | slips | kjole

vokaler

Oppgave 9

1

Dra og slipp

tekst/lyd -> bilde

pynter | kler av seg | sover | bytter | kler på seg |

verb

2

Lytt og skriv

setning

3

Lytt og skriv

legge seg| pusser tenner | vasker seg | tørker seg | sover |

lytteforståelse

4

Lytt og skriv

gymtøy | shorts | T-skjorte | sokker | joggesko

lytteforståelse

5

Skriv riktig ord

lytteforståelse

Oppgave 10

1

Dra og slipp

strek | rutete | farge | skjerf | prikkete | kjole | stripete | ensfarget | blomstrete | lue

adjektiv

2

Sett punktum og stor bokstav

setning

3

Sett punktum og stor bokstav

setning

4

Dra og slipp

hvorfor | hvordan | hvem | når | hvor | hvilken | hva

spørreord

5

Skriv spørsmål

spørsmål

Oppgave 11

1

Rett eller galt

leseforståelse

2

Rett eller galt

leseforståelse

3

Dra og slipp

knappen | paraplyen | badedrakt | støvlene | fotballdrakta

leseforståelse

4

Klikk på riktig bilde

leseforståelse

5

Rett eller galt

leseforståelse

Oppgave 12

1

Del opp i ord

sokker | støvler | sko | tøfler | slips | dress | skjorte | vest | lomme | jakke | bukse | skjørt | kjole | votter | vanter | hansker | shorts |T-skjorte | trøye | truse | pysjamas

ord

2

Dra og slipp

et par sko | et par sokker |et par votter | et par vanter | et par hansker | et par tøfler | et par joggesko | et par bukser | et par skøyter | en kaps | et par sandaler | et par støvler | et par vintersko

substantiv

3

Lytt og skriv

Rød kjole | liten sko | stor jakke

entall/flertall

4

Lytt og skriv

lytteforståelse

5

Se på bildet

6

Lytt og skriv

lytteforståelse

Oppgave 13

1

Klikk på riktig svar

mange | mye

kvantorer | tellelige og utellelige ting

2

Klikk på riktig svar

alltid | aldri

lytteforståelse

3

Dra og slipp

lytteforståelse

4

Dra og slipp

leseforståelse


MAT

Tema 6 MAT, 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Bilder med lyd og tekst

brødskiver | smør | gulost | brunost | kjøttpålegg | leverpostei | syltetøy | agurk | paprika | cornflakes | jogurt | melk | jus | frokost

substantiv

2

Bilder med lyd og tekst

ei brødskive med gulost | ei brødskive med brunost| ei brødskive med kjøttpålegg| et eple| melk | skolematen

utrykk

3

Bilder med lyd og tekst

middag | suppe | kjøttkaker | potet | salat | vann | dessert

substantiv

4

Bilder med lyd og tekst

kveldsmat | ei brødskive med ost | ei brødskive med leverpostei| et glass melk | en banan

uttrykk

5

Bilder med lyd og tekst

De spiser frokost. | De spiser skolematen sin. | De spiser middag. | Hun spiser kveldsmat. | Hun drikker vann. | Hun drikker jus. | Rahele er sulten. | Rahele er tørst.

setninger

Oppgave 2

1

Interaktivt bilde med lyd

vannmeloner | frukt | ei vekt | honningmeloner | krydderurter |pærer | røde epler | grønne epler | bananer | tyttebær | blåbær | paprika | kantareller | purre | fersken

substantiv

2

Trekk strekk

bilde/lyd -> bilde/lyd

brød | mat | ost | smør | fat | kost | dør | rød

rimord

3

Trekk strekk

bilde/lyd -> bilde/lyd

plomme | jus |melon | vann | brus | sitron | lomme |tann

rimord

4

Trekk strekk

bilde/lyd -> bilde/lyd

smører | spiser | skjære | drikker | sulten | aviser | dører | pære | prikker | pulten

rimord

5

Interaktivt bilde med lyd

grønnsaker | agurk | paprika | løk | kål | brokkoli | blomkål | salat | steinsopp | gulrot | potet | tomat | purre

substantiv

6

Dikt med lyd

Epler og pærer …

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

frukt | eple | mat | tomat | pære

grafem/fonem

2

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

smør | brød | vann | kål | løk

grafem/fonem

3

Trekk strek

bilde/lyd -> innlyd

mat | ost | bær | løk | sur

grafem/fonem

4

Trekk strek

bilde/lyd -> utlyd

løk | ost | jus | bær | eple

grafem/fonem

5

Dra og slipp

bær | frukt | eple | blåbær | tyttebær | bjørnebær | banan | kiwi | jordbær | sitron

substantiv

Oppgave 4

1

Dra og slipp

en sykkel | et glass jus | et glass melk | ei flaske brus | et viskelær | en hare | en kopp kakao | et glass vann | en sko | et glass saft

substantiv

2

Dra og slipp

ei stekepanne | et glass | pasta | ris | pølser | en kasserolle | kjøtt | gulrot | fisk | en gaffel

substantiv

3

Klikk på riktig bildet

brød | smør | suppe | salat | tallerken | boller | vaffel | kake | kniv | lefse | kjeks | rundstykker

substantiv

4

Dra og slipp

en kasserolle | ei skje |en kniv | en stekespade | ei stekepanne | en gaffel | en visp | en tallarken

substantiv

5

Trekk strek

Bilde/lyd -> bilde/lyd

en deig | en kniv | en stekespade | et eple | ei brødskive | en gaffel | ei kake | et pålegg | en banan | ei stekepanne

substantiv

Oppgave 5

1

Memory

en kopp kakao | et glass melk | et glass jus | et glass vann

substantiv

2

Memory

en brokkoli | en agurk | en blomkål | en paprika | ei gulrot | en løk | en potet

substantiv

3

Memory

kål | ost | løk | kake |

substantiv

Oppgave 6

1

Dra og slipp

middag | brød | frokost | kveldsmat | ost | løk

ordlengde

2

Dra og slipp

kiwi | pære | appelsin | bjørnebær | stikkelsbær | banan | bringebær | eple

ordlengde

3

Klikk på det lengste ordet

appelsin | bjørnebær | bringebæret | stikkelsbærene | kveldsmat | stekepanne

ordlengde

4

Klikk på det korteste ordet

oster | løk | pølsene | kake | eple | banan

ordlengde

5

Dra og slipp

frokost | banan | ost | appelsin | stikkelsbær | brød | bjørnebær | sitron

ordlengde

Oppgave 7

1

Trekk strek

bildet -> ord/lyd

en ost | vann | en fisk | melk | et eple

substantiv

2

Trekk strek

bildet -> ord/lyd

et brød | en bolle | en kopp | ei kake | en kniv

substantiv

3

Trekk strek

bildet -> ord/lyd

en kiwi | ei pære | en banan | et jordbær | en ananas

substantiv

Tema 6 MAT, 1–4, nivå 2

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

grammatikk

1

Dra og slipp

Luketekst

kost | vann | lommer | sitron | fat | mat | tann | melon | plommer | ost

rimord

2

Dra og slipp

Luketekst

drikker | sulten | spiser | skjærer | tomat | pærer | aviser | pulten | prikker | salat

rimord

3

Lytt og les

en potet | poteter |et eple | epler | ei skje | skjeer | en sitron | sitroner | ei gulrot | gulrøtter | en fisk | fisker

entall/flertall

4

Dikt med lyd

Epler og pærer …

5

Dikt med lyd

Spiser du mat …

Oppgave 2

1

Trekk strek

friske | kokt | moden | varm | stor | rotne | umoden | rå | liten | kald

antonymer

2

Dra og slipp

en epleskrott | en stilk | en kjerne | et skall | et kjernehus

3

Dra og slipp

helt | i midten | øverst | rundt | nederst | halvt

adjektiv | preposisjoner

4

Trekk strek

Bilde -> tekst/lyd

Barna får frukt på skolen. | Jenta spiser brødskive og drikker melk. | Hun dekker bordet. | Mor baker kake.

lese- og lytteforståelse

Oppgave 3

1

Trekk strek

Bilde/lyd -> ord/lyd

løk | skolematen | stikkelsbær | gulrot | solbær | ananas | appelsiner | kål

stavelser

2

Trekk strek

Bilde/lyd -> ord/lyd

fisk | sjokolade | kiwi | kakao | fiskekake | gaffel | kjøtt | kornblanding

stavelser

3

Dra og slipp

boller | brødskivene | eggene | kjøttpålegget | kjøttkakene | brokkoli | brødene | kålrot | blåbær | hamburger | kniver | stekespade

stavelser

4

Del ordene i stavelser

grønnsaker | oster | jordbær | bjørnebæret | skolematen | eplekaker | appelsiner | kaffekopp | pærene | pålegg | drue |eple

stavelser

5

Del opp i ord

kiwi | melon | mango | frokost | dessert | lunsj | middag | fiskeboller | paprika | kopper | fiskesuppene | sjokoladene | grytene | kaffe | kakao | melk | vann | kornblanding | cornflakes

ord

Oppgave 4

1

Lytt og skriv

meiskorn | et egg | gulrøtter | en ost | rundstykker | en middag | et brød | en sitron

rettskriving

2

Dra og slipp

ord -> bilde

kakestykkene | pæra | pizzaene | sitronen | smøret | pizzaen | osten | pærene

substantiv | bestemt form

3

Dra og slipp

steke | suppe | fisk | rense | kjøttkaker | brød | kutte | koke

verb | substantiv

4

Dra og slipp

Luketekst

salt | sur | søt | blå | gammel | stor | liten | brun | oransje | gul | hardt | bløtt | mykt | bitter | hvit

adjektiv

5

Dra og slipp

Luketekst

i | over | ved siden av | til | mellom | under | på | foran

preposisjon

Oppgave 5

1

Trekk strek

Bilde -> tekst/lyd

Mor renser fisk. | Hun plukker bær. | Mor koker ris. | Mor steker fisk.

lese- og lytteforståelse

2

Dra og slipp

et brød | et pitabrød | et eple | en baker | grønnsaker | et hamburgerbrød | en pizzabunn | et knekkebrød | pasta | olje | vafler | en ost | boller | iskrem | en kjeks | ei kake | fisk

kategorisering

3

Trekk strek

bilde/lyd -> tekst/lyd

Gutten blander det tørre i en bolle. | Kaka er ferdig stekt. | Gutten setter kakeformen i ovnen. | Han blander melk i det tørre.

lese- og lytteforståelse

4

Trekk strek

bilde/lyd -> tekst/lyd

Grønnsaker til salat. | Noen smaker på salaten: nam! | Ferdig salat i en bolle. | Kuttede grønnsaker til salat.

lese- og lytteforståelse

5

Dra og slipp

Luketekst

smaker | serverer | vasker | legger | kutter | blander

verb

6

Dra og slipp

druer | kiwi | løk | pære | mais | eple | potet | hvitløk | mango | tomat | banan | melon

kategorisering

Oppgave 6

1

Dra og slipp

Luketekst

nesetippen | nesa | munnen | tunga | halsen | brød | suppe | pølser | kniv | tallerken | ei øse | en kniv | et glass | frokoster | grønnsaker | stekepanner

substantiv

2

Dra og slipp

Luketekst

har |er | får | steke | var| steker | koker | blander | kutte | baker | lukte | lager | griller | snakker

verb

3

Dra og slipp

Luketekst

er | var | fikk | tenkte | så | hentet | kjørte | løp | gikk | snakket | laget

verb

4

Klikk på riktig setning

leseforståelse

5

Klikk på riktig setning

leseforståelse

6

Lytt, les og skriv

druer | et bær | sitroner | melk | frukt | en purre | et kjernehus | en løk

rettskriving

Oppgave 7

1

Dra og slipp

grønnsaksuppe | brødskive | jordbærsyltetøy | appelsinjus | pølsebrød | kjøttkaker | potetchips

sammensatte ord

2

Dra og slipp

kyllinglår | brødform | vaffelrøre | appelsinjus | pannekaker | saftflaske | kokeplate | grønnsak

sammensatte ord

3

Lytt og skriv

paprika | tomat | agurk | salat | potet | blomkål | gulrot | løk

rettskriving

4

Skriv ordene riktig

pasta | ris | ost | kake | frukt | hamburger | pølse | bær

ord

5

Lytt og klikk på riktig bilde

Rahele spiser to brødskiver med ost. | Amin legger alle eplene på et fat. | Mor baker to brød.

leseforståelse

6

Lytt og klikk på riktig bilde

Far skreller gulrøttene. | Amin drikker et glass melk. | Mor kjøper tre bananer og en melon.

leseforståelse

Oppgave 8

1

Dra og slipp

hvilken | hvordan | hvem| hva | hvilke | hvorfor | når

spørreord

2

Lag setninger

Det er bursdagsselskap. | Barna spiser pizza og drikker brus. | Nesten alle spiser pizza. | Men en gutt har glutenallergi.

setninger

3

Sett punktum, komma og stor bokstav

tegnsetting

4

Bøy substantiver

ei nøtt | ei gulrot | ei kake | en sitron | en fisk | en purre

bøying av substantiver: bestemt | ubestemt | entall | flertall

5

Bøy substantiver

et brød | et bær | et egg

bøying av substantiver: bestemt | ubestemt | entall | flertall

Oppgave 9

1

Lytt og skriv

saltvann | en torsk | en sei | en makrell | en lyr | en lange | en laks | en sild | en ørret

substantiv

2

Lytt og skriv

ferskvann |en abbor | en sik | en ørret | en gjedde

substantiv

3

Les teksten

leseforståelse

4

Les teksten

leseforståelse

5

Lytt og skriv

lytteforståelse

Oppgave 10

1

Dra og slipp

et pitabrød | et brød | pannekaker | en kjeks | et eple | pasta | et knekkebrød | ei kake | lefser | en ost| vafler | en baker | et rundstykke

kategorisering

2

Lytt og skriv

mel | hvetekorn | brød | bake | sunt | grovt | kaker | smaker | spise | fest

lytteforståelse

3

Lytt og skriv

grønnsakene | dyrke | frø | spirer | vann | plante | næring | gulrot

lytteforståelse

4

Dra og slipp

sukker | iskrem |kaker | fisk | salat | sjokolade | sukkertøy | ostepop | gulrot | brus | eple | potetchips

kategorisering

Oppgave 11

1

Dra og slipp

tekst/lyd -> bilde

Takk for melka! | Jeg er tørst. | Jeg er mett. | Jeg er sulten. | Jeg er ikke tørst lenger. | Jeg vil ha noe å spise. | Jeg vil ha noe å drikke. |Takk for maten!

uttrykk

2

Dra og slipp.

appelsinen | sitronen | løken | tomaten | bananen

leseforståelse

3

Dra og slipp.

brødet | fisken | kua | bæret | kyllingen

leseforståelse

4

Les teksten

leseforståelse

5

Les teksten

Vitaminer er også næringsstoffer. …

leseforståelse

6

Velg riktig svar

egg | godteri | kjøtt | brus | fisk | frukt | grønnsaker | bevegelse | vokse | holde varmen | vitaminer

Oppgave 12

1

Rett eller galt

vokse | leve | stoffer | brus | godteri | næringsstoffer | vitaminer | musklene

leseforståese

2

Klikk på riktig svar

mange |mye

kvantorer | tellelige og utellelige ting

3

Klikk på riktig svar

godteri | frukt | grønnsaker | kua | egg | melk | ost | smør | vann | høna

4

Dra og slipp

Luketekst

at

Setninger med at

5

Dra og slipp

Luketekst

som

Setninger med som


Tema 7 BOLIG, 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Interaktivt bilde med lyd.

rekkehus

Setning, ord

2

Interaktivt bilde med lyd.

lavblokk

Setning, ord

3

Interaktivt bilde med lyd.

høyblokk

Setning, ord

4

Interaktivt bilde med lyd.

enebolig

Setning, ord

5

Interaktivt bilde med lyd.

rekkehus | naboen

Setning, ord

Oppgave 2

1

Interaktivt bilde med lyd.

høyblokk | lavblokk | enebolig | bondegård |terrassehus |de

substantiv

2

Trekk strek

rom | butikk | snekker | skap | brekker | tap | tom | musikk

rimord

3

Trekk strek

tak | kam | teppe | gang | lam | bak | leppe | sang

rimord

4

Trekk strek

høy | hus | blokk | garasje | kokk | bagasje | tøy | mus

rimord

5

Trekk strek

bolig | rekke | gro | brekke | trolig | kjør | dør | do

rimord

6

Lytt og les

Vil du se mitt hus?

dikt

Oppgave 3

1

Interaktiv bilde med lyd

ei pipe | et tak | en vegg | en veranda | et vindu | et gjerde | en garasje | et kjellervindu | ei dør | ei verandadør | et loftsvindu | en kjeller | ei trapp

substantiv

2

Dra og slipp

bilde -> bilde

3

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

tak | hus | dør | vegg | trapp

grafem/fonem

4

Trekk strek

bilde/lyd -> innlyd

dør | hus | vegg | tak | rom

grafem/fonem

5

Trekk strek

bilde/lyd -> utlyd

dør | hus | vegg | trapp | blokk

grafem/fonem

Oppgave 4

1

Interaktiv bilde med lyd

et loft | andre etasje | første etasje | en kjeller | en garasje | ei trapp

substantiv

2

Interaktiv bilde med lyd

et bad | et vaskerom | et kjøkken | ei spisestue | ei stue | et barnerom | et foreldresoverom | en gang | en bod

substantiv

3

Interaktiv bilde med lyd

en potteplante | en TV | et stereoanlegg | ei bokhylle | en benk | ei lampe | en lenestol | en sofa |en duk | en blomstervase

substantiv

4

Interaktiv bilde med lyd

en tørketrommel | en vaskemaskin | en skittentøyskurv | et tørkestativ | en dusj | et toalett | en håndvask | et badekar | ei skohylle | en garderobe

substantiv

5

Interaktiv bilde med lyd

et kjøkkenskap | gardiner | et kjøleskap med kjøkkenbenk | en vask | ei lampe | ei kjøkkenvifte | en komfyr | en kjøkkenstol | et kjøkkenbord | en krakk | ei dør | ei huskeliste

substantiv

6

Interaktiv bilde med lyd

ei dør | ei lampe | et nattbord | et skap | ei dobbeltseng | en kommode

substantiv

Oppgave 5

1

Memory

et rekkehus | ei lavblokk | ei høyblokk | en enebolig

2

Memory

et tak | et vindu | ei dør | en vegg | ei pipe

3

Memory

et rekkehus | en enebolig | et vindu | et loft | ei lavblokk | en kjeller |

Oppgave 6

1

Dra og slipp

veranda | rekkehus | vegg | dør | terrasseblokk | port

ordlengde

2

Dra og slipp

stol | sykkelstativ | vindu | bord | seng | høyblokk | gulvteppe

ordlengde

3

Klikk på det lengste ordet

rekkehus | veranda | vindu | sykkelstativ | lavblokk | sofa

ordlengde

4

Klikk på det korteste ordet

bad | sofa | stol | bror | hage | komfyr

ordlengde

5

Dra og slipp

soverom | vindu | bad | lavblokk | gang | søppelkasser | bygård

ordlengde

Oppgave 7

1

Trekk strek

Bilde -> lyd/ord

en dusj | et badekar| et bad | et toalett

2

Trekk strek

Bilde -> lyd/ord

et vindu | en garasje | ei trapp | en port

3

Trekk strek

Bilde -> lyd/ord

ei seng | et nattbord | ei dyne | ei pute

4

Trekk strek

Bilde -> lyd/ord

et gulvteppe | ei lampe | gardiner | et speil

Tema 7 BOLIG, 1–4, nivå 2

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

grammatikk

1

Dra og slipp

gang | blokka | bagasje | høy | stua | sang | garasje | flua | gøy | kokka

rimord

2

Dra og slipp

stoler | dokka | takene | dører | mus | kjører | drakene | hus | kjoler | blokka

rimord

3

Lytt og les

et rekkehus | ei høyblokk | en enebolig | et hus

entall/flertall

4

Lytt og les

et rom | et teppe | en port | et bad

entall/flertall

5

Dikt med lyd

Vil du se mitt hus?

Oppgave 2

1

Trekk strek

kort | brei | høy | ny | liten | smal | lang | stor | gammel | lav

antonymer

2

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

ei inngangsdør | søppelkasser | et gelender | et sykkelstativ | postkasser| ei dørmatte| en heis | ei trapp

3

Trekk strek

ord -> bilde

en hage | en hekk | en garasje | en mur | et gjerde | en port

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

tak | sykkelstativ | dørmatte | bolig | vindu | inngangsdør | søppelkasse | hus

stavelser

2

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

hus | vindu | enebolig | soverom | pipe | blomsterbed | loft | terrasseblokk

stavelser

3

Dra og slipp

sofa | rekkehuset | veggene | søppelkasse | enebolig | hageport | dørene | kjeller | gangen | blomsterbed | vindu | sykkelstativ

stavelser

4

Del ordene i stavelser

enebolig | rekkehus | høyblokka | veranda | oppvaskmaskin | dobbeltseng | køyeseng | kommode | garderobe

stavelser

5

Del opp i ord

dør | vindu | vegg | trapp | tak | pipe | kjeller | loft | etasje | hage | stue | kjøkken | gang | bad | bod | soverom | dobbeltseng | nattbord | rekkehus | enebolig | lavblokk | høyblokk

substantiv

6

Bytt ut bokstavene i ord

bad | hage | pipe | rom | gang | hekk | lave | høy | rad | lage | ripe | tom | sang | bekk | gave | gøy

grafem/fonem

Oppgave 4

1

Dra og slipp

ord -> bilde

et rekkehus | en hage | en enebolig | et vindu | ei dør | en veranda | en vegg | ei pipe

substantiv

2

Dra og slipp

blokkene | soverommene | vinduene | rekkehuset | hagen | kjøkkenet | døra | takene

entall/flertall

3

Dra og slipp

mat | TV | senga | spiser | sover | pusser | ser | tennene

verb/substantiv

4

Dra og slipp

Luketekst

rødt | gult | hvitt | høy | tung | kort | høyt | nytt | lavt | brei | myk | lang | myk | mykt | fattig

adjektiv

5

Dra og slipp

Luketekst

i | ved siden av | over | mellom | til | under | på | utenfor | mellom | i

preposisjon

Oppgave 5

1

Trekk strek

bilde -> tekst

Han fyller vaskepulver i vaskemaskinen. | Amin henger tøyet opp til tørk på tørkesnora. | Amin legger skittentøyet i vaskemaskinen. | Tøyet er ferdig vasket. Amin åpner vaskemaskinen.

setning

2

Dra og slipp

Luketekst

er | laget |sier | hopper | går | hjelpe | tar

verb

presens

3

Dra og slipp

ord -> bilde

dyne | stol | pute | gryte | madrass | putevar | seng | gardin | dynetrekk | tallerken | laken | gulvteppe

substantiv

Oppgave 6

1

Dra og slipp

kjøkkenet | badet | sykkelstien | gangen | senga | stua | hodet | toalettet | stekepanna | søppelkassa | døra | gulvteppet | speilet

substantiv

2

Dra og slipp

dusjer | har | får | var | spiser | steke | sitter | står | ligger | er | kommer | sover | spiser | sykler | leker | har

verb

3

Dra og slipp

er | fikk| var| tenkte | så | løp| støpte| gikk | bygde | kokte | kjøpte | prøvde | hjalp |syntes | ville

verb (preteritum)

4

Klikk på riktig setning

duk | håndkle | vasker | toalettet | pusser | tennene | se | sove

leseforståelse

5

Klikk på riktig setning

vaske | sykkelen | kroppen | kopper | glass |hendene | ansiktet | ren | spise |

leseforståelse

6

Lytt og skriv

et bad | en bod | en hage | en lenestol | ei lampe | et vindu | et tak | en garasje

Oppgave 7

1

Lag nye ord

dynetrekk | hustak |nattbord |soverom | blomsterbed | såpestykke | tannbørste

sammensatte ord

2

Lag nye ord

rekkehus | høyblokk | hageport | søppelkasser | bygård | oppgang | sykkelstativ

sammensatte ord

3

Lytt og skriv

stue | dyne | soverom | pute | teppe | lampe | lenestol | såpe

substantiv

4

Skriv ordene riktig

veranda| postkasse | bad | gang | pipe | enebolig | garasje | trapp

ord

5

Klikk på riktig bilde

Det er to lenestoler i stua. | Det er ei køyeseng i soverommet. | Det er fire håndklær på badet.

leseforståelse

6

Klikk på riktig bilde

Det er tre puter i sofaen. | Det er to lamper på bordet. | Det er et stort og et lite bord i stua.

leseforståelse

Oppgave 8

1

Flytte på ordene og lage riktig setning

I Norge er det mye skog. | Vi kan bruke trærne i skogen til å bygge hus. | Huset til Amin er laget av tre. | Blokka til farmor er laget av mur.

setning

2

Sett punktum og stor bokstav

tegnsetting

3

Bøy substantiver

ei dør | ei stue | ei seng | en stol | en port | en hage |

bøying av substantiver: bestemt, ubestemt, entall og flertall

4

Bøy substantiver

et hus | et bad | et kjøkken

bøying av substantiver: bestemt, ubestemt, entall og flertall

5

Dra og slipp

stue | skap | loft | soverom | trapp | kjeller | kjøkken | tallerken | sofa | bad | dør | bod | hage | vaskerom

kategorisering

6

Dra og slipp

hvilken | hvordan| hvem | hva | hvilke | hvorfor | når

spørreord

Oppgave 9

1

Lytt og fullfør setningene

lytteforståelse

2

Lytt og skriv tekst til bilde

lytteforståelse

3

Lytt og skriv tekst til bilde

lytteforståelse

4

Dra og slipp

sofa | garasje | lenestol | lampe | bokhylle | lampe | bokhylle | bord | vindu | postkasse | vegg | tak | stol | seng | gulv | skrivepult

kategorisering

Oppgave 10

1

Dra og slipp

lampa | kjøleskapet | komfyren | dørmatta | sofaen

substantiv

2

Les og forstå teksten

leseforståelse

3

Les og forstå teksten

leseforståelse

4

Klikk på riktig svar

husarbeid | å støvsuge | å spise | å vaske opp | å gå på tur | å sitte | å vaske tøy | å lage mat | å vaske klær | å vaske gulv | å holde orden

leseforståelse

5

Rett eller galt

leseforståelse

Oppgave 11

1

Lytt og klikk

mange | mye

kvantorer | tellelige og utellelige ting

2

Lytt og klikk

ja | nei

lytteforståelse

3

Dra og slipp

at-setninger

4

Dra og slipp

som-setninger


Tema 8 NATUR, 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Interaktivt bilde med lyd.

et reir | en gapahuk | ei furu | et rådyr | fjell | ei bjørk | ei gran | en taubane | en hoggorm | en bekk | blåbær | en foss | ei eik | et vann | steiner | tyttebær | en sti | traktkantareller | fluesopper | ei sol | en himmel | en kjøttmeis | et bål

substantiv

2

Bilde med lyd

ei furu | ei gran | ei bjørk | ei eik | ei lønn | ei grein | en trestamme | en trestubbe | ei trerot | mose

substantiv

3

Bilde med lyd

et ekorn | en rev | en hare | en elg | ei skogmus | en gråspurv | ei ugle | en kjøttmeis | ei kråke | ei and

substantiv

4

Bilde med lyd

en hoggorm | ei maurtue | en maur | en sommerfugl | ei bille | en snegle | en veps | ei flue |en edderkopp | en fisk

substantiv

Oppgave 2

1

Bilde med lyd

blåbær | tyttebær | bjørnebær | markjordbær | en kantarell | en traktkantarell | en steinsopp | en fluesopp

substantiv

2

Bilde med lyd

en prestekrage | en engsoleie | en skogfiol | lyng | en hvitveis | en løvetann | blåveis | en stemorsblomst

substantiv

3

Trekk strekk

bilde/lyd -> bilde/lyd

sopp | trær |sti | vann | and | hi | knapp |bær

rimord

4

Trekk strekk

bilde/lyd -> bilde/lyd

blåveis | mose | grille | flue | bille | tue | kjøttmeis | rose

rimord

5

Dikt med lyd

Bjørnen sover

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

tre | elg | and | maur | veps

grafem/fonem

2

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

blåveis | hare | kråke | flue | gråspurv

grafem/fonem

3

Trekk strek

bilde/lyd -> innlyd

rev | mus | and | orm | bær

grafem/fonem

4

Trekk strek

bilde/lyd -> utlyd

rådyr | blaveis | hare | steinsopp | ekorn

grafem/fonem

5

Trekk strek

bilde/lyd -> utlyd

skogfiol | stemorsblomst | tyttebær | edderkopp | hoggorm

grafem/fonem

Oppgave 4

1

Klikk på riktig ord

trekker | brenner | koker | flyr | svømmer | hopper | løper | går

verb

2

Trekk strekk

bilde/lyd -> bilde/lyd

en maur | en fisk | en fugl | et tre | blåbær | tyttebær | et reir | et blad | ei tue | et vann

substantiv

3

Klikk på riktig ord

stamme | rot | grein | stein | pinne | kongle | vei | bakke | sti

substantiv

Oppgave 5

1

Memory

bilde/lyd -> bilde/lyd

et tre | en sopp | en skog | et vann

substantiv

2

Memory

bilde/lyd -> bilde/lyd

en hare | en elg | et ekorn | en rev

substantiv

Oppgave 6

1

Dra og slipp

eiketrær | furunåler | blad | tre | trestammer | rot

ordlengde

2

Dra og slipp

frosk | meitemarkene | mygg | veps | snegle | marihønene | edderkoppnettet

ordlengde

3

Klikk på det lengste ordet

stålorm | tusenbein | stormkjøkken | liljekonvaller | bjørn | fuglekasse

ordlengde

4

Klikk på de korteste ordene

elv | steiner | ørret | ulv | tyttebær | bål

ordlengde

5

Dra og slipp

tusenbein | fossen | rev | trestammen | mygg | fluesoppene | tyttebær

ordlengde

6

Trekk strekk

bildet -> ord/lyd

en elg | ei skogmus | et ekorn | en hare

substantiv

Oppgave 7

1

Trekk strekk

bildet -> ord/lyd

en elg | ei skogmus | et ekorn | en hare

substantiv

2

Trekk strekk

bildet -> ord/lyd

ei bille | en frosk | en snegle | en hoggorm

substantiv

3

Trekk strekk

bildet -> ord/lyd

en ørn | en hakkespett | en svane | en dompap

substantiv

4

Trekk strekk

bildet -> ord/lyd

ei rogn | ei bjørk | et eiketre | ei gran

substantiv

5

Trekk strekk

bildet -> ord/lyd

en steinsopp | en kantarell | en fluesopp | en traktkantarell

substantiv

6

Trekk strekk

bildet -> ord/lyd

en hvitveis | en engsoleie | blåbær | tyttebær

substantiv

Tema 8 NATUR, 1–4, nivå 2

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

grammatikk

1

Dra og slipp

luketekst

trær | vann | sti | stein | bål | ål | and | grein | hi | bær

rimord

2

Dra og slipp

luketekst

myr | blåveis | tue | kråke | blader | måke | flue | kjøttmeis | dyr | bader

rimord

3

Lytt og les

bille | edderkopp | mygg | kjøttmeis

entall | flertall

4

Lytt og les

tre | and | gaupe | tyttebær

entall | flertall

5

Klikk på substantivene

skog | liv | elg | furutrær | frosker | siv | fugler | rever | harer | mark | mus | maur | bever | hus |

Kategoriserig - substantiver

Oppgave 2

1

Trekk strekk

bilde/lyd -> bilde/lyd

lang | høyt | liten | hard | spiss | kort | lavt | butt | myk | stor

antonymer

2

Dra og slipp

ord -> bilde

et grantre | en fluesopp | en kjøttmeis | et vann | en bekk | en stein | et blåbær | et ekorn

substantiv

3

Dra og slipp

ord -> bilde

et eiketre | ei grein | øverst | et blad | en trestamme | ei nøtt | midten | nederst | ei trerot

substantiv

4

Dra og slipp

ord -> bilde

en stilk | et blad | ei rot | en hvitveis | en blomst

substantiv

5

Dra og slipp

ord -> bilde

en munn | en ryggfinne | en brystfinne | en halefinne | et øye | en laks | gjeller

substantiv

Oppgave 3

1

Dra og slipp

ord/lyd -> boks

stein | kantarell | flue | edderkopp | tyttebær | blåbær | hare | rev | bål | gaupe | veps | tusenbein

stavelser

2

Del ord i stavelser

tyttebær | snegle | rådyr | gråspurver |taubane | stemorsblomst | liljekonvall | engsoleie

stavelser

3

Skriv ord

vann | bekk | elv | foss | blad | trerot | fisk | fugl | nebb | hale | reir | elg | sopp | hare | blåbær | ulv | veps | hoggorm | flue | maur | fisk | laks | skjell | munn | hale | finne | gjeller

ord

4

Skriv ord

hi | mus | rev | rogn | mygg | kråke | vinger | hare | ri | lus | lev | vogn | tygg | brake | finger | rare

substantiv

Oppgave 4

1

Lytt og skriv

en sommerfugl | eddekopper | en snegle | en meitemark | et tusenbein | fluer | marihøner | biller

rettskriving

2

Dra og slipp

haren | vepsene | et reir | husker | fisker | bader | plukker | dompaper

kategorisering

verb | substantiv

3

Dra og slipp

Luketekst

i | under | over | ved siden av | på | mellom |av

preposisjoner

4

Dra og slipp

Luketekst

rot | tre | fugl | øye | bein | våren | høsten

entall | flertall | bestemt | ubestemt

5

Les og skriv

Luketekst

stort | lite | langt | bløt | firkantet | hard | myk | våt | stor | større | størst | tykk | tykkere | tykkest | fort | fortere | fortest

adjektiv

Oppgave 5

1

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Her er maurens hode. | Dette er bak-kroppen | Den har to antenner. | Mauren har seks bein.

lytteforståelse

2

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Først er jeg et egg. | Deretter er jeg en puppe. | Så blir jeg en larve.| Til slutt kommer jeg ut som en vakker sommerfugl.

lytteforståelse

3

Trekk strek

bilde/lyd -> tekst/lyd

dompap | fuglekonge | svale | linerle | trekkfugl | nebb

4

Trekk strek

bilde/lyd -> tekst/lyd

fossekall | ugle | ørn | gråspurv | nasjonalfugl | rovfugl | vingene | standfugl

5

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Her er nebbet til spurven. | Fugler har vinger. | Dette er fuglebryst. | Dette er en stjert.

leseforståelse

6

Skriv ord

Luketekst

trekkfugl | rovdyr | åtte | planter | hi | seks | stjert | vinger

Oppgave 6

1

Skriv ord

Luketekst

er | var | har | hadde |spiser | spiste | liker | likte | ligger | lå

verb

2

Skriv ord

Luketekst

er |var | lærte | lærer | går | gikk | hørte | hører | sang | synger

verb

3

Klikk på riktig setning

leseforståelse

4

Klikk på riktig setning

leseforståelse

5

Skriv ord til bildene

edderkopp | ugle | trestamme | kjøttmeis | eikenøtt | fjell | bær

substantiv

Oppgave 7

1

Dra og slipp

tusenbein | sommerfugl | maurtue | hoggorm | meitemark | kjøttmeis | grantre | gråspurv

sammensatte ord

2

Dra og slipp

følehorn | småkryp | edderkopp | kongeørn | marihøne | rovdyr | hakkespett | traktkantarell

sammensatte ord

3

Skriv ord

Merkur | Venus | Jorda | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun

egennavn

4

Dra og slipp

Sola | Jorda | Mars | Neptun | Månen | Jupiter | Uranus | Saturn | Venus | Stjerner

egennavn | vokaler

5

Skriv ordene riktig

Jorda | Mars | Månen | Jupiter | Sola | Saturn | Venus | Uranus | Merkur | Neptun | Stjerner

egennavn

Oppgave 8

1

Dra og slipp

Månen lyse rom natta. | Regnbuen har fine farger. | Jorda kalles den blå planeten | Jorda går i bane rundt sola.

setning

2

Sett punktum og stor bokstav

Det er åtte planeter i solsystemet. | Planetene går i baner rundt sola. | Jorda bruker ett år rundt sola. | På jorda er det mye hav. | Månen får lys fra sola. | Den går i bane rundt jorda. | Sola er laget av glødende varm gass.

tegnsetting

3

Bøy substantiver

ei flue | ei kråke | ei mus | en plante | en stein | en frosk

bøying av substantiver: bestemt | ubestemt | entall | flertall

4

Bøy substantiver

et dyr | et bål | et hi

bøying av substantiver: bestemt | ubestemt | entall | flertall

5

Dra og slipp

et rådyr | en bekk | kongler | vann | kantareller | grantrær | stjerner | en skilpadde | en planet | steiner | en sti | smådyr | en regnbue | en hoggorm

kategorisering

6

Dra og slipp

hvilken | hvilke | hvem | hva | når | hvorfor | hvor

spørreord

Oppgave 9

1

Lytt og skriv

Jorda | planet | Sola | stjerne | månen | Karlsvogna | stjernebilde

lytteforståelse

2

Lytt og skriv

skogen | ekorn | fuglene | insekter | bakken | sopp

lytteforståelse

3

Lytt og skriv

hoggorm | hva | hvor mange | hvem | plukker | sopp | stjerner | fluesoppen | sopp | giftig

spørsmål

4

Skriv riktig ord på streken

ugle | seks | patter |spisse | unger |en hare

5

Skriv riktig setning til bildet

elgen | planter | rovdyr | kalver | elgkua | elgokse

lytteforståelse

Oppgave 10

1

Dra og slipp

sulten | sterk | lur | sint | klok | rev | bjørn | ulv | ugle | lemen

ordtak

2

Dra og slipp

fluesoppen | elgen | beveren | sommerfuglen | mauren

substantiv

3

Les teksten

leseforståelse

4

Les teksten

leseforståelse

5

Klikk på riktig svar

sommerfugler | edderkoppen | nasjonalfugl | bjørk

fakta

Oppgave 11

1

Rett eler galt

leseforståelse

2

Klikk på riktige ord

mange | mye

kvantorer | tellelige og utellelige ting

3

Lytt og velg riktig svar

lytteforståelse

4

Lytt, les og skriv

ulven | vepsen | laksen | månen

som-setninger


Tema 9 FRITID OG FØLELSER, 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Interaktivt bilde med lyd

venner | bestevenn | kusine | venninne | nabo |

2

Interaktivt bilde med lyd

venn | bestevenn | venninne | fetter

3

Bilde med lyd

turne | tegne | ri | gå på ski | leke med dukkene | spille basketball

verb | uttrykk

4

Bilde med lyd

spille i korps | spille håndball | gå på rulleskøyter | spille spill | spille dataspill | leke med venner | gå på skøyter | kose med katten | låne bøker | svømme

verb | uttrykk

Oppgave 2

1

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

ri | ball | hest | bok | krukke | fest | bukke | fri | klok | hall

rimord

2

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

trist | redd | sur | glad | lur | blad | sist | pledd

rimord

3

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

sint | flau | kjærlig | sjalu | hint | slu | ærlig | sau

rimord

4

Dikt med lyd

En god venn

5

Dikt med lyd

Venner

Oppgave 3

1

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

flau | trist | glad | redd | sint

grafem/fonem

2

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

danser | hinker | sykler | leser | bygger

grafem/fonem

3

Trekk strek

bilde/lyd -> innlyd

rød | sur | rir | sol | far

grafem/fonem

4

Trekk strek

bilde/lyd -> utlyd

tom | fri | redd | mink | sur

grafem/fonem

5

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

sint | sjalu | kjærlig | flau

adjektiv

6

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

trist | sur | redd | glad

adjektiv

Oppgave 4

1

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

spiller | leker | sykler | bygger | svømmer

verb

2

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

en sykkel | et spill | ei dukke | et korps | en fotball

substantiv

3

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

trøtt | flau | flink | trist | alene

adjektiv

4

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

en venn | en kino | karate | ei venninne | en håndball

substantiv

5

Dra og slipp

utelek | innelek | en sykkel | et sjakkspill | et par skøyter | ski | et malerskrinn | et rullebrett | et dataspill | et puslespill

kategorisering

Oppgave 5

1

Memory

bilde/lyd -> bilde/lyd

en basketball | et spill | en tromme | en sykkel | lego | ei dukke

2

Memory

bilde/lyd -> bilde/lyd

en sparkesykkel | et korps | ei venninne | en venn | en hest | en lekebil

3

Memory

bilde -> ord

lat | trist | sur | redd | flau | glad

Oppgave 6

1

Dra og slipp

judo | dukkehusene | ball | karate | lekebilene | basketballene

ordlengde

2

Dra og slipp

skøytene | badminton | puslespillene | korps | spill | skistavene | kino

ordlengde

3

Klikk på det lengste ordet

sjenert | trøtt | glad | forskrekket | alvorlig | ulykkelig

ordlengde

4

Klikk på det korteste ordet

flink | sur | lykkelig | alvorlig | blid | trøtt

ordlengde

5

Dra og slipp

lykkelig | trist | lei | forbauset | flau | misunnelig | rasende

ordlengde

Oppgave 7

1

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Hun leker med bamsen | Han trener karate. | Hun svømmer. | De spiller innebandy.

leseforståelse

2

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Han koser med katten. | Hun hører på musikk. | De er på kino. | Hun rir.

leseforståelse

3

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Han ser på tv. | Han sykler. | De går på tur. | Han går på ski.

leseforståelse

Tema 9 FRITID OG FØLELSER, 1–4, nivå 2

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

grammatikk

1

Dra og slipp

luketekst

fri | ball | bok | svømme | trist | sist | hall | drømme | klok | ri

rimord

2

Dra og slipp

luketekst

bygger | dukke | fest | glad | redd | tøff | blad | røff | tygger | krukke | pledd | hest

rimord

3

Bilde med yd

en volleyball | to volleyballer | et par ski | to par ski | et instrument | to instrumenter | et kjæledyr | to kjæledyr | ei fløyte | to fløyter | en kinobillett | to kinobilletter

entall | flertall

4

Dikt med lyd

Hvem kan seile foruten vind?

5

Dikt med lyd

Rekk meg hånden

Oppgave 2

1

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

lykkelig | trøtt | flau | redd | ulykkelig | trist | frimodig | våken | glad | trygg

antonymer

2

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

sint | syk | sur | glad | alene | rasende | misfornøyd | dårlig | ensom | lykkelig

synonymer

3

Bytt første bokstav

sint | lei | såret | sur | ball | fest | leker | syk | fint | sei | kåret | lur | hall | hest | peker | myk

grafem/fonem

4

Dra og slipp

ord -> bilde

en klarinett | et orgel | en trompet | en dirigent | en tromme | en i-pod | en gitar | ei fløyte

substantiv

5

Dikt med lyd

Rekk meg hånden

Oppgave 3

1

Dra og slipp

bilde -> tekst/lyd

Det er et orkester. | Amin spiller fotballkamp. | Amina ønsker å begynne i en svømmeklubb. | De spiller i musikkorpset.

leseforståelse

2

Klikk på riktig svar

dukker | et forballmål | lekebiler | puslespill | en klarinett | en fiolin | kino | et trekkspill | en gitar | en håndball | et målstativ | en fotball | et musikkorps | en dirigent | en uniform | et hoppetau

kategorisering

3

Dra og slipp

spill | fritidsklubb | fisker | teater | karate | danser | stuper | turn | stall | trener | redd | piano

stavelser

4

Del ordene i stavelser

orkesteret | hobby | øve | trene | ønske | fiske | fritiden | kjæledyr | musikkorps | fotballaget | svømmeklubben

stavelser

5

Del opp i ord

fisker | teater | skøyter | kino | synger | kor | fløyte | musikk | idrett | kamp | klubben | fritiden | danser | instrument | hobby | trimmer | korps | karate | flink | ønsker | trener | glad | liker | turn

ord

Oppgave 4

1

Dra og slipp

kamp | øve | turn | fri | hobby | gitar | musikk | lego | kino | idrett | kjæledyr | låner

vokaler

2

Lytt og skriv

turner | hører musikk | slapper av | går på tur | danser | stuper | spiller | synger

lytteforståelse | rettskriving

3

Dra og slipp

musikkorpset | kjæledyrene | rulleskøytene | instrumenter | basketballene | teateret | fiskestanga | seilbrettet

lytteforståelse

4

Dra og slipp

uvenner | mobber | hjelper | ensom | leker | plager | kjærlighet | venner | sint | glad | ulykkelig | gøy | lykkelig | sur

kategorisering

Oppgave 5

1

Dra og slipp

luketekst

stor | størst | større | mindre | liten | minst | lengst | lengre | lang | gode | bra | dårlige | sure | lykkelige | sinte | trist | sorg | såret

adjektiv

2

Dra og slipp

luketekst

sparke | svømmer | har | står | sykler | liker | er

verb

3

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Barna lager snøhytte. | Hun leker med kjæledyret sitt. | Hun øver på trompeten sin. | Han trener karate.

leseforståelse

4

Trekk strek

bilde -> tekst/lyd

Hun rir på hesten sin. | De er skuespillere og har på seg kostymer. | Han danser breikdans. | Han padler i en kano.

leseforståelse

5

Dra og slipp

luketekst

har | kjøper | samler | står | løper | går | skater | svømmer | sykler | koser | rir | løper | lukter | liker | spiser | hopper | jogger

verb

6

Dra og slipp

luketekst

stod | så | sparket | spilte | syklet | øvde

verb

Oppgave 6

1

Dra og slipp

sier unnskyld | trøster | uærlig | stoler på | snakker sant | ler av deg | misunnelig | snill | leker | hjelper | lyver | slåss | deler | slem | mobber | lytter | plaget | slår

kategorisering

2

Lytt og skriv

en fotball | en håndball | et instrument | et hoppetau | kjempeglad | sur | ei dukke | en venn

lytteforståelse

3

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

sint | morsom | koselig | skummel | nifst | hissig | rar | hyggelig

synonymer

4

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

gøy | atter | grisk | flink | plager | grådig | dyktig | moro

synonymer

5

Trekk strek

bilde/lyd -> ord/lyd

misfornøyd | frimodig | blid | trist | falu | sur | glad | fornøyd

antonymer

Oppgave 7

1

Lytt og skriv

lytteforståelse

2

Skriv ordene riktig

venn | sykkel | glad | trist | skøyter | gitar | musikk | trener

rettskriving

3

Klikk på riktig bilde

leseforståelse

4

Klikk på riktig bilde

leseforståelse

5

Dra og slipp

luketekst

fin | finest | fineste | beste | god | bedre | tøff | tøffeste | tøffere | grådig | grådigere | dummere | dum | dummest | søtere | søt | søteste

adjektiv

Oppgave 8

1

Sett punktum og stor bokstav.

I dag er det lørdag og amin slapper av. | Det er deilig å ta det med ro synes han. | Noor og Morad skal i svømmehallen med far. | Amina skal shoppe sammen med noen venninner.

rettskriving

2

Dra og slipp

luketekst

i | over | på | til | under | mellom | foran | ved siden av

preposisjoner

3

Dra og slipp

fornøyd | misfornøyd | sint | kjærlig | kjeder seg | slapper av | lykkelig | blid | sur

kategorisering

4

Dra og slipp

luketekst

uhøflige | sure | høflige | mobbe | banne | lyve | respekt | moro | ler | hører | snakker | respekt | unnskyld | hei

Oppgave 9

1

Skriv ord

slalåm | hobbyer | ski | hesten | turn | fløyte

2

Lytt og skriv

lytteforståelse

3

Les teksten

leseforståelse

4

Rett eller galt

rett | galt

leseforståelse

Oppgave 10

1

Les teksten

leseforståelse

2

Klikk på riktig svar

ja | nei

leseforståelse

3

Lytt og skriv

lytteforståelse

4

Dra og slipp

at-setninger

5

Lytt og skriv

lytteforståelse

Oppgave 11

1

Skriv mange eller mye.

mange | mye

kvantorer | tellelige og utellelige ting

2

Dra og slipp

å spise | kjæledyr | fotball | speideren | å dusje | å danse | kunstskole | et band | et kor | å ri | lekser | judo | å sove | et korps

kategorisering

3

Lytt og skriv

lytteforståelse

4

Dra og slipp

ei bok | en basketball | en katt | en klarinett | en hest

5

Dra og slipp

lukesetninger

når | hvem | hvilken | hva | hvilke | hvorfor | hvordan

spørreord


Tema 10 Transport 1–4, Nivå 1

Oppgave 1

Oppgavetype

Ord / begreper

Språk

1

Interaktivt bilde med lyd.

sykkel | ønske seg mest av alt

2

Interaktivt bilde med lyd

flink | å stå på rullebrett

3

Interaktivt bilde med lyd

skilt | taxi | å kjøre taxi

4

Interaktivt bilde med lyd

en bil

Oppgave 2

1

Bilde med lyd

en sykkel | et rullebrett | en bil | et par rulleskøyter |en taxi |en varebil | en rullestol | en refleks

substantiv

2

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

bus | bil | hjul | trikk | gul | prikk | pluss | mil

rimord

3

Dikt med lyd

Tut-tut

4

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

stopp | trafikk | båt | vei | fly | hei | våt | by | kopp | gikk

rimord

Oppgave 3

1

Interaktivt bilde med lyd

et tog | en varebil | en sykkel | en taxi | en motorsykkel | en lastebil | en buss | en trikk | en skuter

substantiv

2

Interaktivt bilde med lyd

ei ferge | et skip | et seilbrett | en kajakk | en fiskebåt | en robåt | en seilbåt | en kano

substantiv

3

Trekk strek

bilde/lyd -> framlyd

trikk | tog | bil | ferge | kano

grafem/fonem

4

Trekk strek

bilde/ lyd -> innlyd

ror | ferge | bil | båt | kano

grafem/fonem

5

Trekk strek

bilde/ lyd -> utlyd

kano | bil | trikk | tog | skip

grafem/fonem

Oppgave 4

1

Bilde med lyd

et fly | et helikopter | en brannbil | en ambulanse | en bulldoser | en gravemaskin | en traktor | en politibil

substantiv

2

Interaktivt bilde med lyd

et fortau | en sykkelsti | et skilt | et trafikkskilt | et gangfelt | en billettluke

substantiv

3

Dra og slipp

et trafikkskilt | et gangfelt | en bil | en sykkel | en buss | et trikkestopp

4

Bilde med lyd

en sykkel | et hjul | en pedal | et styre | et kjede | et sete | en brems | et bagasjebrett

substantiv

Oppgave 5

1

Memory

bilde/lyd -> bilde/lyd

et rullebrett | en trehjulsykkel | rulleskøyter | en sykkel

2

Memory

bilde/lyd -> bilde/lyd

en varebil | en motorsykkel | en taxi | en personbil | en lastebil

3

Memory

bilde -> tekst

kajakk | kano | fiskebåt | robåt | ferge | seilbåt | skip

Oppgave 6

1

Dra og slipp

kajakk | lastebil | vei | bil | ambulanse | båt

ordlengde

2

Dra og slipp

bil | rulleskøyter | båt | ferge | kano | politibil | ambulanse

ordlengde

3

Klikk på det lengste ordet

rullebrett | kajakk | robåt | ambulanse | båt | bil

ordlengde

4

Klikk på det korteste ordet

kano | kajakk | fly | ferge | trikk | buss

ordlengde

5

Dra og slipp

politibil | moped | båt | ambulanser | kano | rulleskøyter | sykkel

ordlengde

Oppgave 7

1

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

en buss | et fly | en kano | en bil

substantiv

2

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

en sykkel | ei ferge| et tog | en båt

substantiv

3

Trekk strek

bilde -> ord/lyd

en ambulanse | en taxi| en trikk | en traktor